dcsimg
Projekt Pågående

690 bostäder och verksamhetslokaler vid Kabelverket

Älvsjö

Detaljplan 1 i planområdet Kabelverket omfattar kvarteret Kabelverket med sex kvarter. Totalt planeras ca 580 lägenheter, områdets huvudgata, lokaler för verksamheter och två förskolor.

Projektfakta

Sex bostadskvarter och ny huvudgata

Sex nya bostadskvarter planeras med sammanlagt ca 580 lägenheter, lokaler för verksamheter, en ny huvudgata och två förskolor. Bebyggelsen planeras att uppföras i två kvartersområden med två kvarter nordost om de befintliga Dragspelshusen och fyra kvarter mot Solbergaskogen.

Mot huvudgatan tillåts tätare bebyggelse i form av flerbostadshus i mellan 5-16 våningar varav tre högdelar som får en våningshöjd på 12-16 våningar. Mot Solbergaskogen samt i kvarteren nordost om Dragspelshusen tillåts bebyggelse i 4-8 våningar.

Kvarter 1 - JM och Varg arkitekter

Kvarteret blir den nya porten till Kabelverksområdet. Ett kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-8 våningar och ca 135 lägenheter.

Kvarter 2 - Familjebostäder och Varg arkitekter

Ett kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-6 våningar med ca 133 lägenheter.

Kvarter 3-4 - JM och Arkitekturkompaniet

Tre lamellhus med varierade hushöjder, 5-12 våningar med ca 138 lägenheter. I kvarter 3 planeras en förskola med fyra avdelningar i de två nedre planen.

Kvarter 5 - JM och Varg arkitekter

Två lamellhus med varierade hushöjder, 5-12 våningar och ca 110 lägenheter. En förskola planeras i bottenvåningen och lokaler mot huvudgatan.

Kvarter 6 - JM och KUB arkitekter

Två lamellhus kring ett samlande gårdsrum med varierade hushöjder, i 5-16 våningar och ca 90 lägenheter. Mot huvudgatorna planeras lokalytor.

Tidplan

  • Samråd pågick 18 oktober till 29 november 2013 med ett öppet hus på medborgarkontoret i Älvsjö 14 november.
  • Detaljplanen vann laga kraft i december 2014.
  • Byggnation av kvarter 1 och 2 startade hösten 2015. 
  • Inflyttning i kvarter 1 påbörjades hösten 2017 och inflyttning i kvarter 2 påbörjas i januari 2018.
  • Byggnation av kvarter 3 och 4 påbörjades 2016/17. Inflyttning beräknas ske under 2019.
  • Byggstart för kvarter 5 och 6 är ännu inte bestämd. Byggtiden är beräknad till 4-5 år.

Bildgalleri

Situationsplan över Kabelverket. Detaljplaneområdet för detaljplan 1 markerat med rosa.
Rosa markering visar detaljplaneområdet och planerade kvarter.
Vy över gata och promenadstråk, som kantas av träd och hus. Människor promenerar och umgås.
Visionsbild för huvudgata. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över parkområde, kantat av hus. Människor leker, umgås och vilar i parken.
Visionsbild parkvy i Kabelverket. Illustration: Rosenbergs arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Läs mer om planområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad