dcsimg
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Projekt Planerat

Bostäder, skola och förskola vid Hammarbyskogen

Hammarbyhöjden

Projektet Hammarbyskogen omfattar en del av grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjdens idrottsplats och förskolan Sjöfararen. I området planeras 400 bostäder, en grundskola, en förskola, ett parkeringsgarage och flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats.

Projektfakta

400 bostäder, skola och förskola

Vid Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslås 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostadshusens bottenvåningar planeras lokaler. Utöver bostäder planeras också offentliga funktioner som förskola, skola, idrottsplats och nya parker. Den nya förskolan planeras för åtta avdelningar och grundskolan med gymnastikhall planeras för ca 1 200 elever. Den befintliga lekparken Indianparken ska bevaras men flyttas något i läge mot skogen. Lek- och idrottsaktiviteter i området utvecklas och tillgängliggörs. 

Spridningssambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska stärkas och porten till Nackareservatet görs mer tillgänglig. 

Tidplan

 • Markanvisning och inriktningsbeslut togs i oktober 2017
 • Start-PM godkändes i februari 2018
 • Samråd planeras tredje kvartalet 2019.
 • Granskning planeras andra kvartalet 2020.
 • Antagande av detaljplanen planeras fjärde kvartalet år 2020
 • Planerad byggstart 2022.
 • Färdigbyggt 2026.

Byggaktörer

 • Stena Fastigheter har markanvisning för 100 hyresrätter.
 • Einar Mattsson har markanvisning för 50 hyresrätter och 50 bostadsrätter.
 • Folkhem Trä har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Borätt har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) har markanvisning för förskola och skola.
 • Stockholm parkering ska bygga parkeringsgarage under idrottsanläggningen.
 • Fastighetsnämnden ansvarar för idrottsanläggningen.

Frågor och svar

Bildgalleri

Orienteringskarta över område för projekt Hammarbyskogen.
Orienteringskarta över område för projekt Hammarbyskogen.
Illustrationsskiss för projekt Hammarbyskogen.
Illustrationsskiss för projekt Hammarbyskogen.
Flygbild över området Hammarbyhöjden och Björkhagen. Foto Stockholms stad
Flygbild över området Hammarbyhöjden och Björkhagen. Foto Stockholms stad
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Mer om stadsutvecklingsområdet

Kontakt

Miroslav Vujicic

Projektledare, exploateringskontoret

Henrik Nilzén

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad