dcsimg
Hjulstavägen natt
Hjulstavägen natt. Bild: Kirsh+Dereka Arkitekter
Projekt Pågående

Bostadsområdet Rinkebyterrassen

Rinkeby

Rinkebyterrassen har ett unikt läge med närheten till naturen och utsikt över Järvafältet. Här ovanpå E18:s tunnel i norra Rinkeby växer ett nytt bostadsområde fram med både hyresrätter och bostadsrätter.

Projektfakta

Varför?

Redan år 2003 tog staden beslut att bygga bostäder ovanpå E18 där trafiken dras in i tunnlar vid både Tensta och Rinkeby. 2013 var detaljplanen klar för det bostadsområde som nu växer fram i Rinkeby. I Rinkeby kallas området Rinkebyterrassen.

En viktig del i utvecklingen av Järva är att koppla samman stadsdelarna. Den nya affärsgatan på Rinkebystråket mynnar ut i Rinkebyterrassen, som leder vidare ut på Järvafältet. Kista och Rinkeby binds samman med en ny promenadväg över fältet.

Vad?

Rinkebyterrassen blir ett nytt bostadsområde med cirka 600 lägenheter. Vid tunnelns mynningar byggs parkeringsdäck på båda sidor. Längs ut mot Järvafältet placeras ett 16 våningar högt hus. Hälften av lägenheterna i området blir bostadsrätter och hälften hyresrätter. Förutom bostäder ska det också finnas torg, förskola och affärslokaler.

Gångvägen genom Rinkebyterrassen fungerar som en förlängning av Rinkebystråket och leder fram till en utsiktsplats i norr. Därifrån leder en svagt lutande gångväg med träd och sittplatser ner hela vägen till Järvafältet.

Hjulstavägen flyttas. Hjulstavägen som passerar längs med Rinkeby flyttas för att göra plats åt det nya bostadsområdet. Parkeringsplatserna byggs om för att ge plats åt Hjulstavägen närmare den befintliga bebyggelsen i Rinkeby.

En ny gång- och cykelväg byggs också längs den nya Hjulstavägen med trädplanteringar och en vacker mur.

Promenadväg mellan Rinkeby och Kista Tack vare arbetet med överdäckningen byggs även en ny promenadväg över Järvafältet mellan Rinkebyterrassen och centrala Kista. Med promenadvägen blir det enklare att ta sig över fältet på ett trevligt och tryggt sätt. Över Igelbäcken på fältet har en ny träbro byggts.

Vem?

ByggVesta bygger Rinkebyterrassens hyresrätter och ALM bygger bostadsrätterna.

När?

Ombyggnaden av Hjulstavägen färdigställdes hösten 2015. Promenadvägen mellan Rinkeby och Kista är också färdigbyggd.

Arbetet med att bygga torg och utsiktsplats på Rinkebyterrassen pågår och beräknas bli klart hösten 2016.

De nya bostäderna började byggas vintern 2015, första inflyttning sker sommaren 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan gångväg över Järvafältet
Illustrationsplan gångväg över Järvafältet
Bildmontage gång- och cykelväg längs Hjulstavägen
Bildmontage gång- och cykelväg längs Hjulstavägen
Från fältet kväll
Från fältet kväll. Bild: Kirsh+Dereka Arkitekter
Pågående arbeten september 2015
Pågående arbeten september 2015

Kontakt

Lena Berg

Byggprojektledare

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad