dcsimg
Området där de nya bostäderna planeras är markerat med en rosa ring.
Området där de nya bostäderna planeras är markerat med en rosa ring.
Projekt Planerat

40 nya bostadsrätter på Skånegatan

Södermalm

I kvarteret Bondesonen, i hörnet Renstiernas gata/Skånegatan, på Södermalm planerar Stockholms stad tillsammans med HSB Bostad AB ca 40 nya bostadsrätter. Samråd om detaljplanen hålls hösten 2018 preliminärt.

Projektfakta

40 nya bostadsrätter på kulturhistorisk mark

Stockholms stad planerar tillsammans med HSB Bostad AB ca 40 nya bostadsrätter och en mindre lokal på Södermalm, i hörnet Renstiernas gata/Skånegatan.

Platsen där de nya bostäderna planeras är idag en park/bergsparti som delvis upplåts till en förskola. Kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt och flera av de befintliga byggnaderna är högt klassade enligt Stadsmuseet. Det ställer stora krav på att den nya bebyggelsen förhåller sig respektfullt till den befintliga miljön i form av lågskalig träbebyggelse och omkringliggande stenstad.

Läs om projektet på HSB Bostads webbplats.

Tidplan

  • 2013, maj: Markanvisning till HSB Bostad AB
  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade
  • 2018, kvartal 4: Samråd om detaljplanen (preliminärt)
  • 2019, kvartal 2: Granskning om detaljplanen (preliminärt)
  • 2019, kvartal 3: Detaljplanen antas (preliminärt)
  • 2020, våren: Byggstart (preliminärt)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad