dcsimg
Planområdet
Projekt Planerat

Drivmedelsstation i Bällsta

Bällsta

En ny drivmedelsstation kan byggas vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen. Planen berör norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

Projektfakta

Servicestation med butik och tvätthall

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny drivmedelsstation vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen.

Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall. Planområdet är cirka 6 900 kvadratmeter stort och ligger i den norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

 Mindre riskabelt läge 

Stationen var tidigare tänkt att ligga norr om Bällstavägen men närheten till planerad skola och bostäder visade att den placeringen skapade problem. Att som nu placera stationen i flygplatsområdet kommer att underlätta den fortsatta planeringen vid Solvalla. 

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: 31 januari 2018
  • Samråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: första kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2019

Markägare 

Fastigheten Riksby 1:3 ägs av Stockholms stad och den aktuella delen är upplåten med arrende till Swedavia AB. Exploateringsnämnden anvisade den 21 september 2017 mark för en drivmedelsstation söder om Bällstavägen till OK-Q8 AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stefan Modig

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad