dcsimg
Vy över grönyta där människor promenerar och lekar. Gångtunnlar under tvärbanan. I bakgrunden syns hus
Visionsbild, hus i Sävlången. I förgrunden Arlaparken. Illustration: Sweco
Projekt Pågående

Flerbostadshus och förskola vid Rörviksbacken

Årsta

I kvarteret Sävlången, vid tvärbanan, byggs 293 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs också gång- och cykelvägar, nya lokalgator och nya passager under tvärbanan.

Projektfakta

Nya bostäder, förskola och förbättrad tillgänglighet

Kvarteret Sävlången ligger Norr om tvärbanan och Rörviksbacken. Kvarteret ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Sävlången byggs 293 nya lägenheter och en förskola med fyra avdelningar. Årstastråkets andra etapp beräknas vara klar under 2021.

Stockholms stad bygger gator och passager under tvärbanan

Idag upplevs tvärbanan som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del i detaljplanen är därför att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan. Från mars till oktober 2017 var tvärbanan avstängd, på grund av SL:s byte av signalsystem. Under den perioden passade staden på att bygga nya passager under tvärbanan.

Den nya passagen i kvarteret Sävlången ersätter den tidigare tunneln vid Rörviksbacken. För tillfället är passagen öppen för gång- och cykeltrafik, men den kan komma att stängas tillfälligt i samband med kommande arbeten. När passagen vid Rörviksbacken är avstängd hänvisar vi till passagen vid Valla Torg.

Stockholms stad ska anlägga nya gator, med start under andra halvan av 2019. Gatorna färdigställs när JM:s bostadshus är färdigställt.

JM och Stockholmshem bygger bostäder

Byggaktören JM ska bygga 133 bostadsrätter vid Rörviksbacken i Sävlången. Byggnation kommer att ske i etapper med preliminär start hösten 2018.

JM:s webbplats för Rörviksbacken

Söder om tvärbanan, i samma område, bygger Stockholmshem cirka 160 hyresrätter och en förskola på egen mark. Byggnation kommer att ske i etapper med preliminär start hösten 2018.

Stockholmshems hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Nyheter

Bildgalleri

Flygbild över hus, grönområden och tvärbanans räls
Vy över planområdet. Bild: Sweco
Vy över hus med färgglad fasad. I förgrunden växtlighet och tvärbanans spår.
Visionsbild för JM:s bostäder i Rörviksbacken, Sävlången. Bild: JM
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Film

Spårportar

Film på när spårportarna dras på plats i Årstastråket. Film: Svevia

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mohamed Ibrahim

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad