dcsimg
Projekt Planerat

Flygplansparken/Gröna Stugan

Skärholmen

Gröna Stugans Park/Flygplansparken byggs om efter förslag från medborgarna. Temat är Upp i luften! Lekplatsen ska få en stor klätterställning med lekhus, studsmattor, gungställningar, karuseller och andra överraskningar.

Bilder

Projektfakta

Gröna Stugans Park/Flygplansparken byggs om efter förslag från medborgarna. Temat är Upp i luften!

Parken byggs om och ett nytt tema för lekplatsen håller på att ta form. Det populäraste temat vid dialogen blev Upp i luften! Lekplatsen ska få en stor klätterställning med lekhus, studsmattor, gungställningar, karuseller och andra överraskningar.

 • Flygplanet renoveras på annan plats och är tillbaka våren 2018
 • Grillplats och långbord, solstolar och massa blommor är också nyheter i parken
 • Några träd tas ner. En del är i dåligt skick och ersätts av nya blommande sorter
 • Gräsmattorna renoveras från och med september 2017 och kan åter användas i juni 2018

Resultat från utmaningen

Gröna Stugans Park, eller Flygplansparken som den också kallas, ska rustas upp. Parken ska vara en plats för alla åldrar och innehålla såväl utmanande och rolig lek och aktivitet som mötesplatser, grönska och lugn. Klätterskulpturen i form av ett flygplan renoveras och utgör grunden för temat på upprustningen av hela parken: Upp i luften!

Parken som helhet får ett lyft med nya entréer och ett nytt centralt gångstråk. Siktlinjer förbättras genom häckar och murar tas bort inne i parken. Gräsytan renoveras och kopplas tydligare mot lekplatsen för att möjliggöra picknick, bollek och spring. Nya träd och blommor planteras och parken får flera nya sittplatser i form av parksoffor, solbänkar, hammockar och runda trädbänkar. Ny bättre belysning och en central samlingsplats, nya Gröna stugan med väderskydd, bänkbord och grill föreslås också.

Lekplatsen utvecklas och en rad nya lekredskap tillförs. Klätterskogen en stor klätterlek i trä med bland annat kojor, utsiktstorn och rutsch blir det största tillägget. Studsmattor, gungbräda, cykelkarusell, fler gungor, stor sandlåda, och lekhus med småbarnsrutsch blir andra nyheter i parken, liksom en vattenlek och en rymdkapselkarusell.

Lektorget

En stor klätterlek i trä, Klätterskogen med lekhus, utkikstorn, rutschkana, volträcke, klätternät och bro placeras centralt i parken. På detta lektorg med golv av grön och gul gummiasfalt finns också studsmattor, gungbräda, samt hoppstubbar och balansbana. Andra nyheter mitt på lekplatsen blir en rymdkapselkarusell samt nya och befintliga gungor som får en ny placering. Här finns verkligen chans att klättra, studsa, snurra och gunga högt upp i luften.

Flygplansdelen

Här föreslås lek för de lite yngre barnen. En cykelkarusell, vippgungor i form av fåglar, lekhus med liten rutsch och en rejäl sandlåda med bakbord placeras runt den vackra berghällen. Elefantskulpturen flyttas hit, nya sittplatser tillförs och nya blommande träd planteras mot Gröna stugans stig. En vattenlek i form av duschfontäner föreslås också.

Gröna Stugan

En ny samlingsplats med väderskydd föreslås också i parken. Långbord, möbler för häng, grill, nya träd föreslås i denna del.

Lugna hörnet

Hörnet närmast Vita liljans väg blir grönskande och lugn, med nya blommande buskar och träd, hammockar och fågelholkar.

Upp i luften Flygplanet som står i parken idag, har stått i parken ända sen 1965 och gett parken sitt smeknamn Flygplansparken. Denna klätterskulptur renoveras och utgör grunden för temat på upprustningen av hela parken: Upp i luften! Inom temat blir det bland annat nya fåglar i trä att gunga på, en raket som man kan klättra på, en regnbåge och en snurrande rymdkapsel.

Gröna Stugans Park/Flygplansparken – byggskylt

Parken byggs om under 2017–2018

 • Byggtid etapp 1: juli–december 2017
 • Byggtid etapp 2: vår–sommar 2018
 • Invigning: under Parkernas dag lördagen den 25 augusti
 • Byggledning: Rockstore Engineering AB
 • Entreprenad: BITE Mark & Anläggning AB
 • Entreprenad EL: One Nordic AB
 • Vatten: Skå Entreprenad
 • Landskapsarkitekt: LAND Arkitektur AB
 • El/Belysning: Tyréns AB

Läs mer på Utveckla din stad

Grönare Stockholm

Projektet är en del av stadens satsning Grönare Stockholm som främjar utvecklingen av stadens gröna värden, såsom parker och naturområden. När staden växer och utvecklas behövs inte bara fler bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice utan även grönområden, parker och områden för rekreation. Nya gröna värden behöver skapas och befintliga parker och grönområden behöver underhållas och utvecklas.

Kontakt

Skärholmen

Trafikkontoret

Uppdaterad