dcsimg
Projekt Pågående

Förlängning av Drottninggatans gågata

Norrmalm

På Drottninggatan görs åtgärder för att stärka framkomligheten och attraktiviteten för gående.

Projektfakta

På gång just nu

Sedan 2017 har Drottninggatans korsningar med Vattugatan, Herkulesgatan, Jakobsgatan, Fredsgatan, Tegnérgatan och Olof Palmes gata byggts om för att tydliggöra prioritet för gående.
Omreglering av Drottninggatan mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan har genomförts till förbud mot trafik med fordon.
Nya sitt platser har placerats längs Drottninggatans och Norrtullsgatans hela sträckning.
Nu påbörjas arbetet med att förlänga Drottninggatans gågata två kvarter norrut. Omreglering till gågata sker i två steg:

  • Steg ett mellan Tegnérgatan och Rådmansgatan från 9 juli.
  • Steg två mellan Rådmansgatan och Kungstensgatan från 1 augusti.


Efter sommaren kommer ombyggnad att ske av korsningarna med Rådmansgatan och Kungstensgatan för att tydligare prioritera gående längs Drottninggatan. Den förlängda delen av Drottninggatans gågata kommer att möbleras med nya sittmöbler, blomsterurnor och cykelparkeringar.

På den förlängda delen av gågatan mellan Tegnérgatan och Kungstensgatan kommer all parkering att tas bort förtuom parkeringsplatser för rörelsehindrade. Lastplatserna tas bort men angöring och lastning kan fortsatt ske på hela gatan.

Trafik tillåts även i fortsättningen att angöra norrifrån.

Vad?

På Drottninggatan görs åtgärder för att stärka framkomligheten och attraktiviteten för gående.

  • Ombyggnad av korsningar för att tydliggöra prioritet för gående längs Drottninggatan i korsningar med Vattugatan, Herkulesgatan, Jakobsgatan, Fredsgatan, Tegnérgatan och Olof Palmes gata
  • Omreglering av Drottninggatan mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan till förbud mot trafik med fordon
  • Komplettering och översyn av sittplatser för Drottninggatans hela sträckning
  • Komplettering och översyn av sittplatser längs med Norrtullsgatan norr och söder om Odengatan
  • Förlängning av Drottninggatans gågata norrut två kvarter, från Tegnérgatan till Kungstensgatan.

Varför?

Åtgärderna görs för att tydligare prioritera gående. I och med att den permanenta gågatan Drottninggatan förlängs blir det bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående.

När?

Arbetet påbörjades våren 2017. Omskyltning till permanent gågata sker under 2018.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad