dcsimg
Vy från öster mot planerad förskola. Bild Apeto arkitektbyggkonsulter AB.
Vy från öster mot planerad förskola. Bild Apeto arkitektbyggkonsulter AB.
Projekt Planerat

Förskolan Spanjoren

Blackeberg

Förskolan Spanjoren som idag redan finns på fastigheten Blackeberg 3:1 har tillfälligt bygglov. Det här planförslaget innebär att en permanent förskola byggs på platsen.

Bilder

Flygbild över närområdet sett från öster. Planområdet är markerat.
Flygbild över närområdet sett från öster. Planområdet är markerat.
Situationsplan som visar planerad förskola.(Bild: Topia Landskapsarkitekter).
Situationsplan som visar planerad förskola.(Bild: Topia Landskapsarkitekter).

Projektfakta

Ny permanent förskola

Det här planförslaget innebär att en permanent förskola byggs på fastigheten Blackeberg 3:1 i Blackeberg.

Den nya permanenta förskolan blir av typen ”Framtidens förskola” med sex avdelningar. En ny förskolegård ska tas fram som vistelseyta för förskolans barn. Att förskolan ligger i anslutning till Blackebergstråkets grönstråk är positivt.

Bestämmelser om att spara värdefulla träd ska arbetas in i planen.

Stort behov av förskoleplatser i Blackeberg

Behovet av förskoleplatser i Blackeberg är stort och förskolan är en förutsättning för genomförandet av programmet för Blackebergsvägen.

Planområde

Planområdet är beläget i Blackeberg intill Blackebergsstråket och ligger inom 500 m promenadavstånd till Islandstorgets tunnelbanestation och 600 meter från Blackebergs centrum med tunnelbana. Planområdet omfattar del av fastigheten Blackeberg 3:1 och dess föreslagna areal är ca 4000 m2.

Tidplan

  • Samråd 29/11 2016 till 18/1 2017
  • Granskning 2:a kvartalet 2017
  • Antagande 3:e kvartalet 2017

De här är inblandade aktörerna

Marken inom fastigheten ägs av Stockholms stad. Byggherre i projektet är SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Torbjörn Johansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad