dcsimg
Projekt Pågående

Fortsatt handel i kvarter i Västberga

Västberga

Projektet innebär att detaljplanen Arbetsstolen ändras så att verksamheten vid Västberga Handel kan fortsätta. Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden i maj 2017.

Projektfakta

Vad?

Västberga Handel bedrivs med ett tidsbegränsat bygglov som går ut 2017. Atrium Ljungberg ansökte om en planändring så att bebyggelsen kan bekräftas i detaljplan. Därmed kan verksamheten som handelsplats fortsätta.

Varför?

I stadens översiktsplan Promenadstaden anges Västberga som ett industri- och terminalområde. Dessa områden vill man utveckla och värna i sin nuvarande funktion.

Fastigheten Arbetsstolen 3 ligger i Västberga och har ett strategiskt läge nära E4/E20. Här bedrevs i många år bageriverksamhet genom Schulstad och tidigare San Remobageriet. Fastigheten utgör ett välkänt landmärke strax utanför Hornstull i södra Stockholm. Byggnaden är en märkesbyggnad inom svensk industriarkitektur och har ett stort kulturhistoriskt värde.

År 2005 lades bageriverksamheten ned och därefter har tillbyggnader gjorts och ett parkeringsdäck i två plan. I samband med detta omvandlades också fastigheten till en handelsplats som nu består av Coop Forum och andra aktörer såsom Rusta, Budo Fitness, Cykloteket och Sporthuset.

Vem?

  • Atrium Ljungberg ansökte om planändringen
  • Fastigheten ägs av Kommanditbolaget Arbetsstolen 3

När?

  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden i maj 2017.
  • Planen vann laga kraft 10 oktober 2017.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som skett. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad