dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Gång- och cykelbanor förbättras mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan

Norrmalm

Sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan samt Kungsträdgårdsgatan söder om Arsenalsgatan, är ett utpekat pendlingsstråk och en del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan är inte tillräckligt hög och därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att cykla här.

Projektfakta

Tydligare och bredare gång- och cykelbanor

I enlighet med stadens cykelplan förbättrar Stockholms stad framkomligheten och ökar trafiksäkerheten på sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan. Den första delen av cykelbanan, förbi Karl XII:s torg och fram till Strömgatan, gjordes klar våren 2018.

  • Cykelbanan över Raoul Wallenbergs torg blir bredare och tydligare.
  • Gångbana och cykelbana på Arsenalsgatan blir bredare och tydligare separerad. 
  • Längs Kungsträdgårdsgatan mellan Strömbron och Arsenalsgatan blir det enkelriktade cykelbanor.
  • Gångbanan genom Kungsträdgården blir bredare och cykelbanan behåller nuvarande bredd.
  • På Jakobs torg blir gång- och cykelbanorna bredare och det blir mer plats för uteserveringar. Utformningen och gestaltningen tar hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena i stadsrummet.

Färre konflikter mellan gående och cyklister

Sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan är en central knutpunkt för cykling i Stockholm. Det är också många som promenerar här. Dagens cykelbanor har inte tillräckligt hög standard och gränsdragningen mellan gående och cyklister är otydlig, vilket gör att det ofta uppstår konflikter. De nya gång- och cykelbanorna längs sträckan gör det enklare och säkrare för såväl gående som cyklister. 

Aktuellt i projektet

I augusti 2018 började vi anlägga bredare cykelbana och bredare trottoar utanför Operan. Under november påbörjar vi också arbeten på Arsenalsgatan. På grund av att vi gräver schakt på dessa sträckor kommer delar av cykelbanan mellan Operan och Raoul Wallenbergs torg att vara avstängda fram till våren 2019. Under tiden hänvisar vi cyklister enligt den omledning som finns skyltad på platsen: Cyklister från Gustav Adolfs torg kan färdas via Strömgatan-Stallgatan-Nybrokajen, och cyklister från Nybroplan kan färdas via Wahrendorffsgatan-Kungsträdgårdsgatan-Strömgatan.

Det funkar bra att gå längs hela sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan, även om det blir mindre utrymme när vi gräver i gatan.

Pågår mellan 2017 och 2019

Byggstart var hösten 2017 och projektet beräknas bli klart under sommaren 2019.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad