dcsimg

Hus 10, Reningshus

Reningshus, Hus 10. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Reningshuset blir publik och planeras för bibliotek, kontor och café med soltrappa mot Klockparken.

Reningshuset ritades av Hjalmar Westlund och tillhör den andra utbyggnadsfasen. Byggnaden uppfördes i två våningar samt vind med lanternin. Byggnaden försågs med individuellt utformade, rundbågiga träportar med dekorativt smide och porten i östra gaveln nådes via en hög fritrappa av granit med dekorativt utformat smide. Reningshuset hade troligen en kortvarig funktion som reningshus exklusivt för vattengasverket hus 22. Vattengasen krävde ett separat system liknande det för kolgasproduktionen men med färre produktionsled. Invid reningshuset fanns en mindre gasklocka som endast rymde vattengas. Reningshuset har kulturhistorisk värde för området som helhet.

Reningshuset blir publik och planeras för bibliotek, kontor och café med soltrappa mot Klockparken.

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1905
Area BTA: 2482 m²

Vy mot hus 10 och gränden mot hus 9. Illustration: Koncept Stockholm

Uppdaterad