dcsimg

Hus 11, Förrådshus I

Förrådshus I, Hus 11. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Förrådshus I blir en förskola med fyra avdelningar. Verksamheten beräknas starta under cirka 2019.

Förrådshuset ritades av signaturen A.R. på gasverkets ritkontor. Byggnaden är uppförd i ett plan med vind och har tre entréportar mot norr som nås från enkeltrappor av granit. Byggnaden bestod ursprungligen av ett långsträckt rum och några rum för tvätt och omklädning vid östra gaveln samt en trappa upp till förrådsvinden. Golven var troligen av trä. Väggarna var putsade med fernissad, eventuellt mörkbetsad, pärlspontpanel i taket.

Förrådshuset hade långt fram i tiden sällskap med upp till sex stycken förrådshus av trä strax intill. Genom större hål i innertaket lyftes lagervaror upp till vindsförrådet. Förrådshuset har kulturhistoriskt värde för området som helhet.

En förskola med fyra avdelningar inryms i förrådshuset som byggs om och till mot idrottsplatsen. Tillbyggnaden byggs i mörk tegel med grönt tak. Förskolegården nås från platsen mellan idrottshall och förskola och även från gång- och cykelvägen. Gården utformas för lek, samling och skapande. Verksamheten beräknas starta under cirka 2019.

Byggherre är SISAB.

Byggår: 1909
Area BTA: 703 m²

Perspektiv från Gasverksvägen. Bild: Visbyark

Uppdaterad