dcsimg

Hus 13, Verkstadshus II

Verkstadshus II, Hus 13. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Verkstadshuset med två planerade byggnader blir en skola med plats för 900 elever som beräknas vara färdig hösten 2019.

Verkstadshuset ritades av Hjalmar Westerlund. Arkitekturen följer den mall som vid samma tid tillämpades för vattengasverket hus 22 och reningshuset hus 10. Verkstadsbyggnaden gavs på ett motsvarande sätt en gedigen utformning med rättframt enkel planlösning och uppbyggnad. Fasadartikuleringen utgår från en enkel princip om att rundbågiga gjutjärnsfönster grupperats parvis i en täta långa rader.

Gasverkets utvidgning ledde till utökade behov av teknisk service av anläggningar och reparation. För ändamålet byggdes verkstadshus II som närmast kan liknas vid en mekanisk verkstad. Byggnaden har kulturhistoriskt värde för området som helhet.

En ny skola kommer visuellt bestå av tre byggnader, hus F och H, varav hus 13 är befintlig. Skolan planeras inledningsvis för årskurserna F-6 med möjlighet att ställas om för elever upp till nionde klass. Skolan med plats för 900 elever beräknas vara färdig hösten 2019. Byggnaderna binds samman av en sockelvåning.

Byggherre är SISAB.

Byggår: 1910 tillbyggd på 50-talet
Area BTA: 1052 m²

Perspektiv över skolan från Gasverksvägen. Bild: Visbyark

Uppdaterad