dcsimg

Hus K, idrottshall

Perspektiv längs Gasverksvägen och nya idrottshallen. Illustration: AIX Arkitekter

Byggnaden är utformad som en villa i ett och ett halvt våningsplan. Byggnaden uppfördes 1918 som områdets första marketenteri med matsal för 100 matgäster och innehöll även bostadsrum. Marketenteriet rymde inte alla anställda på gasverket och saknade tvättutrymmen. 1935 byggdes därför ett större marketenteri vid en  lada med kol, denna byggnad blev då kontor. 1947 förlängdes vinkeldelen med cirka 10 meter och interiört förändrades rumsindelningen.

Uppdaterad