dcsimg

Hus 9, Regenerationshus

Regenerationshus, Hus 9. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Spårvägsmuseet planerar att flytta in i regenerationshuset med sin fordonssamling och berättelsen om Stockholms kollektivtrafikhistoria och framtidsvisioner.

Regenerationshuset tillhör Ferdinand Bobergs ursprungliga anläggning och uppfördes i ett plan utan källare. Byggnaden ligger bakom reningshuset hus 8 och fick därför en enklare fasadbehandling. Byggnaden användes för regenerering av myrmalm som användes i reningsprocessen.

Vid 1900-talets början användes hela byggnaden som regenerationshus. 1915 höjdes den östra delen av byggnaden till dagens utseende och det kross- och uppfordringsverk som syns i exteriören som takuppbyggnad tillkom. På 1930-talet höjdes den västra delen av byggnaden och byggnaden fick den exteriör som fortfarande är bevarad. Regenerationshuset har kulturhistorisk betydelse för området som helhet.

Spårvägsmuseet flyttar in i regenerationshuset med sin fordonssamling och berättelsen om Stockholms kollektivtrafikhistoria och framtidsvisioner. Gatuplanets museibutik och vindsvåningens kafé kommer vara öppna även för stadsflanörer.

Byggherrar är Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

Byggår: 1892, tillbyggd 1915
Area BTA: 4479 m²

Läs om Spårvägsmuseet

Perspektiv entré hus 9. Bild: AIX Arkitekter

Uppdaterad