dcsimg
Cykeldäck skymtar bakom ett par ben
Foto: Yanan Li
Projekt Pågående

Gustavslundsvägen får ny cykelbana

Alvik

Gustavslundsvägen är ett prioriterat cykelstråk i Stockholms län. Därför bygger Stockholms stad en ny cykelbana för att göra det enklare och säkrare att cykla på vägen.

Projektfakta

Ny dubbelriktad cykelbana

I enlighet med stadens cykelplan byggs en dubbelriktad cykelbana utmed hela Gustavslundsvägen. Vid Alviksplan så ansluter cykelbanan till Drottningholmsvägen.

Förbättrar säkerheten och framkomligheten för cyklister

Större delen av Gustavslundsvägen saknar cykelbanor, vilket gör att säkerheten för cyklister inte är tillräckligt hög. Därför vill Stockholms stad öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister.

Projektet beräknas bli klart under 2018

Arbete pågår i korsningen där tvärbanan, gatan och bussarna möts. Korsningen harj usterats något och stolparna för trafiksignaler håller på att flyttas till sitt nya läge. Arbetena beräknas pågå till 16 november 2018.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad