dcsimg
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Projekt Planerat

Hammarbyskogen får skola, förskola och bostäder

Hammarbyhöjden

Projekt Hammarbyskogen består av grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjdens idrottsplats och förskolan Sjöfararen. I området planeras 400 bostäder, en grundskola, en förskola, ett parkeringsgarage och flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats.

Projektfakta

400 bostäder och offentliga funktioner

I Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslås 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostädernas bottenvåningar planeras lokaler. Dessutom planeras offentliga funktioner som förskola, skola, idrottsplats samt befintliga och nya parker. Förskolan planeras för åtta avdelningar. Grundskolan med gymnastikhall planeras för ca 1200 elever. Lekparken Indianparken ska bevaras men flyttas något i läge mot skogen. Spridningssambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska stärkas. Lek- och idrottsaktiviteter samt porten till Nackareservatet ska utvecklas och tillgängliggöras.

Tidplan

 • Markanvisning och inriktningsbeslut togs i exploateringsnämnden i oktober 2017
 • Start-PM togs i februari 2018
 • Genomförandebeslut i exploateringsnämnden planeras fjärde kvartalet 2019
 • Byggstart 2021
 • Första inflyttningar 2023
 • Färdigbyggt 2025

Byggaktörer

 • Stena Fastigheter har markanvisning för 100 hyresrätter.
 • Einar Mattsson har markanvisning för 50 hyresrätter och 50 bostadsrätter.
 • Folkhem Trä har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Borätt har markanvisning för 1000 bostadsrätter.
 • Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) har markanvisning för förskola och skola.
 • Stockholm parkering ska bygga parkeringsgarage under idrottsanläggningen.
 • Fastighetsnämnden ansvarar för idrottsanläggningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Orienteringskarta över område för projekt Hammarbyskogen.
Orienteringskarta över område för projekt Hammarbyskogen.
Flygbild över området Hammarbyhöjden och Björkhagen. Foto Stockholms stad
Flygbild över området Hammarbyhöjden och Björkhagen. Foto Stockholms stad
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Illustrationsskiss för projekt Hammarbyskogen.
Illustrationsskiss för projekt Hammarbyskogen.

Mer om stadsutvecklingsområdet

Frågor och svar

Kontakt

Miroslav Vujicic

Projektledare, exploateringskontoret

Henrik Nilzén

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad