dcsimg
Illustration av Hjorthagsgaraget, bilväg, byggnader, fasad.
Illustration: Wåhlin Arkitekter
Projekt Planerat

Hjorthagsgaraget

Hjorthagen

I Hjorthagsberget finns det två stora bergrum som staden vill bygga om till parkeringsgarage. Det planerade garaget ska rymma upp till 1300 parkeringsplatser.

Projektfakta

Nytt garage i Hjorthagsberget

I Hjorthagsberget finns det två stora bergrum som staden vill bygga om till parkeringsgarage. Det planerade garaget ska rymma upp till 1 300 parkeringsplatser. Tidigare användes bergrummen till förvaring av nafta som används vid gasframställning. Planområdet är Hjorthagsberget i fastigheten Hjorthagen 1:5 och 1:6 med flera i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm.

Två alternativ

Planförslaget innehåller två alternativ för bergrumsgaraget.

Alternativ 1

Alternativ 1 innebär att ett befintligt bergrum, som ligger på drygt 30 meters djup, återanvänds för garage. Här har tidigare lagrats nafta för gasframställning. Idag är lagret avvecklat och under sanering.

Alternativ 2

Alternativ 2 innebär att ett nytt bergrum för garage sprängs ut på en högre nivå än det befintliga bergrummet. I båda alternativen sker in- och utfart till garaget från Bobergsgatan i nordöst. I båda alternativen möjliggörs gångentréer från gasverksområdet och från Hjorthagen/Rådjursstigen och Hjorthagens IP. Ett ventilationstorn möjliggörs på Hjorthagsberget. Garaget planeras i huvudsak försörja nya bostäder och verksamheter i Gasverksområdet och Ropsten.

Brist på parkeringsplatser

I Hjorthagen är det brist på parkeringsplatser. Genom att bygga detta parkeringsgarage mättas det parkeringsbehov som finns i området till stor del.

Tidplan

  • Start-PM oktober 2015
  • Samråd dec 2016 – jan 2017
  • Granskning med utställning 21 mars - 25 april 2018. Visningslokaler:Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande kv 3 2018

Stockholm Parkering bygger

Stockholms stad äger marken och beslutar om detaljplanen och upplåtelse av marken. Fortum Värme ansvarar för saneringen och anpassning av logistiken. Stockholm Parkering ansvarar för själva byggandet, anläggningsarbetet, infarten och gångentréerna.

 

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Norra Djurgårdsstaden

Här finns det nyheter och information om Norra Djurgårdsstaden.

Norra Djurgårdsstaden

Kontakt

Per Andersson

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Ackelman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad