dcsimg
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter
Projekt Planerat

Hornsbergskvarteren

Kristineberg och Hornsberg

Förslaget innebär att nya bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs på ett område som i dag inrymmer en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen. Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3.

Projektfakta

Vad?

Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats. Närmast Essingeleden byggs kontorskvarter på cirka 90 000 kvadratmeter och en idrottsanläggning med två idrottshallar. Kristinebergsidrottsplats bevaras och parkmarken utökas i området.

Varför?

Förslaget ska fullfölja planerna för stadsutvecklingsområdet för Nordvästra Kungsholmen genom bland annat en omvandling av bussdepån. Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002.

Förutsättningar för planarbetet har förändrats sedan samrådet 2010, därför genomförs ett nytt samråd.

När?

Plansamråd pågick mellan 4 april till 16 maj och samrådsmöte i form av Öppet hus hölls onsdagen den 3 maj. Redovisning av samrådsredogörelse godkändes 23 november 2017. Förslaget beräknas ställas ut för granskning under första kvartalet 2019. Planen beräknas antas i stadsbyggnadsnämnden under andra kvartalet 2019.

Genomförande beror på när Stockholms läns landsting kan lämna området. Detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda antogs av Solna stads kommunfullmäktige den 27/3 2017. Trafikförvaltningen planerar att lämna bussdepån/flytta från området 2020/2021.

Vem?

Byggherrar: Skanska (kontor och bostäder), Ikano Bostad (bostäder), Borätt/Seniorgården (bostäder), Familjebostäder (bostäder samt LSS-boende).

Nyheter

Vy över idrottsplatsen med ny bebyggelse i bakgrunden.
Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från idrottsplatsen. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter.
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen
Vy i korsningen Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen. Illustration Tengbom arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 4 april – 16 maj i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Öppet hus hålls onsdagen den 3 maj klockan 17.00 – 19.00 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 (Bolindersalen).

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad