dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Hornstull - Telefonplan Gångstråk

Gångstråket Hornstull - Telefonplan förbinder nybyggd tät stad i Liljeholmen med Södermalm. Gångstråket är cirka 4 kilometer långt, och det tar cirka 45 minuter att gå hela sträckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Projektfakta

Stockholms stad förbättrar gångvänligheten mellan Hornstull-Telefonplan

Stockholms stad arbetar med att förbättra gångvänligheten för samtliga invånare och besökare i Stockholm. Gångstråket Hornstull - Telefonplan förbinder nybyggd tät stad i Liljeholmen med Södermalm. Gångstråket är cirka 4 km långt, och det tar cirka 45 minuter att gå hela sträckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Hornstull - Telefonplan förbinder Liljeholmen med Södermalm

I Stockholms stads framkomlighetsstrategi finns mål om att 60 % av resorna i innerstaden och 50 % av resorna i ytterstaden ska ske till fots år 2030. I stadens Gångplan finns fem strategiskt viktiga stråk utpekade. Hornstull - Telefonplan är ett av de stråken, det passerar ett stort antal viktiga målpunkter och förbinder Liljeholmen med Södermalm.

Åtgärderna pågår under flera år

Mindre åtgärder som röjning av vegetation, komplettering av möblering, i första hand sittplatser, förbättrad gångvägvisning och belysning genomfördes under hösten 2017. Större åtgärder genomförs på längre sikt.

Test av gångvägvisning pågår mellan maj-september

Den 2 maj placerades tre olika typer av skyltar längs med gångstråket Hornstull Telefonplan. Testet pågår mellan maj och september 2018. Syftet är att utveckla ett enhetligt och tydligt gångvägvisningssystem anpassat efter gående. Resultatet av testet kommer att sammanställas i ett PM som kommer ligga till grund för Stockholms stads riktlinjer för gångvägvisning som planeras att tas fram under hösten 2018.

 

 

 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad