dcsimg
Tecknad bild av Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Projekt Planerat

Hyresrätter och studentbostäder vid Västertorpsvägen

Västertorp

Totalt planeras 265 bostäder på fastigheten Fotsacken 1 i Västertorp. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 hyresrätter och 165 studentbostäder utmed Västertorpsvägen.

Projektfakta

Nya lägenheter vid Västertorpsvägen

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att komplettera området med cirka 100 nya hyresrätter. Utöver det blir det möjligt att skapa cirka 165 studentbostäder genom en påbyggnad av befintligt hotell inom fastigheten. För att bidra till ett attraktivt stadsliv, ökad trygghet och bättre kontakt mellan det privata och det allmänna föreslår planen att den nya bebyggelsen placeras längs Västertorpsvägen och får entréer mot gatan. 

Gården mellan byggnaderna ska utformas med omsorg och ska vara så grön som möjligt. Träd ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt och förgårdsmark ska finnas mellan gatumark och husen. 

Takten på bostadsbyggandet ska öka

Bristen på bostäder är en av stockholmsregionens största utmaningar. Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 kompletteras med ett delmål om att bygga 40 000 lägenheter till 2020. Som en del i detta ska de kommunalägda bostadsbolagen fördubbla sitt bostadsbyggande. 

Tidplan

  • Start-PM 8 december 2016.
  • Samråd pågick 28 november 2017 till 30 januari 2018. Samrådsmöte hölls den 5 december 2017.
  • Granskning pågår 20 juni 2018 till 29 augusti 2018.
  • Antagande planeras till kvartal 4 2018.

 Byggherre

Stockholmshem AB.

Stockholmshusen

Bildgalleri

Tecknad bild av Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
tecknd bild av Vy från väster/Västertorpsvägen
Vy från väster/Västertorpsvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Vy från öster/Västertorpsvägen
Vy från öster/Västertorpsvägen. Illustration Larsson Arkitektur AB.
Vy från gården på Fotsacken 1. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Vy från gården på Fotsacken 1. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
tecknad bild av husets fasad mot norr
fasaden mot norr. Illustration: Larsson Arkitektur AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad