dcsimg
Den överdäckade gården ger fria siktlinjer, grönska och uteplatser. Gröna träd, buskar och gräs på innergården. Husen är vita med bruna inslag och fyra våningar höga.
Den överdäckade gården ger fria siktlinjer, grönska och uteplatser.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Åkeshovsvägen

Åkeshov

På en befintlig parkering vid Åkeshovsvägen i Åkeshov planeras sex nya flerbostadshus. De sex husen ska innehålla cirka 95 hyresrätter.

Projektfakta

Förslag till detaljplan för sex nya flerbostadshus med 95 lägenheter längs med Åkeshovsvägen, på fastigheten Örtuglandet 1, i Bromma. Nuvarande parkering ersätts med underhusgarage för både de befintliga- och nya bostadshusen.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsen, de befintliga husen i området och ska förstärka grönskan med nya innergårdar och promenadvägar.

Planområdet

Planområdet är totalt ca 0,51 ha stort och ligger på en del av fastigheterna Örtuglandet 1, Örtuglandet 2 samt Åkeshov 1:1. Planområdet ligger i direkt anslutning till Åkeshovsvägen, en lokal genomfartsgata mellan Drottningholmsvägen och Västerled via Djupdalsgatan.

Ägare och byggherre

Örtuglandet 1 ägs i sin helhet av AB Stockholmshem. Örtuglandet 2 ägs av Stockholms stad och är upplåtet med arrende till Åkeshovs koloniförening. Åkeshov 1:1 ägs av Stockholms Stad.

Byggherre är AB Stockholmshem.

Tidplan

  • Samråd i juni-augusti 2016
  • Granskning i januari-februari 2017
  • Antagande i maj 2017.

Planen är överklagad hos mark- och miljödomstolen.

Bilder

Vy från Åkeshovsvägen vid gatans utfart invid de nya bostadshusen.
Vy från Åkeshovsvägen vid gatans utfart invid de nya bostadshusen.
Vyn från gården mellan de befintliga skivhusen mot de nya punkthusen visar siktlinjen längs med infartsvägen mot sydväst/ Åkeshovsvägen.
Vyn från gården mellan de befintliga skivhusen mot de nya punkthusen visar siktlinjen längs med infartsvägen mot sydväst/ Åkeshovsvägen.
Tydliga siktlinjer har sparats mellan de nya husen och omgivningen. Två personer står och pratar på en gångväg. Brevid syns koloniområdet och i bakgrunden de nya husen.
Tydliga siktlinjer har sparats mellan de nya husen och omgivningen.
Snedbild över parkeringen vid Örtuglandet 1 mot koloniområdet/Gustav III väg.
Snedbild över parkeringen vid Örtuglandet 1 mot koloniområdet/Gustav III väg.
Situationsplanen visar byggnadernas anslutning till gata och gårdsrum samt omgivande bebyggelse.
Situationsplanen visar byggnadernas anslutning till gata och gårdsrum samt omgivande bebyggelse.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tua Sandberg

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad