dcsimg
Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Fruängsgården

Hägersten-Liljeholmen

I detaljplanen föreslås att planområdet Fruängsgården 5 kompletteras med 75 hyreslägenheter i flerbostadshus enligt konceptet Stockholmshus.

Projektfakta

Två bostadshus med 75 hyresrätter

Inom planområdet planeras två nya byggnader i form av ett avlångt lamellhus i fem våningar längs Vantörsvägen och ett högre punkthus i åtta våningar vid Elsa Beskows Gata.

Lamellhuset byggs på en befintlig markparkering. Nuvarande parkeringsplatser ersätts med ett överbyggt garage under huset. Ramp till garaget får infart från Elsa Beskows Gata. Det högre punkthuset placeras på delar av gatan och även på trädbevuxen kvartersmark som tas i anspråk.

Bostäderna utformas enligt konceptet Stockholmshusen.
Mer om Stockholmshusen på Stockholm stads webbplats.

Bebyggelsen ska komplettera omkringliggande bebyggelses heterogena karaktär. Entréer placeras mot gatan för att främja trygghet. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningarna på husen.

En stor del av marken runt punkthuset kommer att fortsätta vara grön och möjlig att plantera.

Attraktivt läge

Fruängens stadsdel är ett område som i kommunens översiktsplan bedöms ha goda förutsättningar för stadsutveckling. Vantörsvägen ska utvecklas till ett urbant stråk med en ny blandad bebyggelse.

Tidplan

  • Granskning genomförs 5–24 september 2018
  • Beslut i Stadsbyggnadsnämnden planeras 22 november 2018.

Ägare och byggherre

Fastigheten ägs av Stockholms stad. Byggherre är Familjebostäder. 

Fler bilder

Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Punkthus. Vy från Vantörsvägen.  Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Punkthus. Vy från Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Flygfoto över området där husen ska byggas.
Ny bebyggelse i fotomontage. Vy från nordost. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Karta över Markanvisningsområde A och B.
Markanvisningsområde A och B markerade på kartan.
Planförslag. Delförstoring av planområdet. Ny bebyggelse illustreras med gråbrun markering.  Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Planförslag. Delförstoring av planområdet. Ny bebyggelse illustreras med gråbrun markering. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amanda Gordon

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad