dcsimg
Bebyggelsen mot Trollesundsvägen sedd från Grycksbovägen. Illustration Tyréns.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid korsningen Trollesundsvägen och Grycksbovägen

Bandhagen

Ett lamellhus i fem våningar planeras vid Trollesundsvägen, sydost om Bandhagens centrum. Bostadshuset planeras innehålla 57 lägenheter inklusive LSS boende. Detaljplaneområdet är en del av fastigheten Färgfilmen 1.

Bilder

Föreslagen bebyggelse längs Trollesundsvägen sedd från nordost. Illustration Tyréns.
Illustrationsplan
Perspektiv från Trollesundsvägen. Illustration Tyréns.
Bebyggelsen mot Trollesundsvägen sedd från Grycksbovägen. Illustration Tyréns.
Planerad bostadsgård med den äldre bebyggelsen till vänster och den föreslagna bebyggelsen till höger. Illustration Tyréns.

Projektfakta

Bostadshus med 57 hyresrätter

Ett bostadshus i fem våningar med 57 hyresrätter planeras vid korsningen Trollesundsvägen och Grycksbovägen, sydost om Bandhagens centrum. Bostadshuset ligger i nära anslutning till Trollesundsvägen och följer vägens sträckning. På husets baksida skapas en skyddad gård som vetter mot den äldre bebyggelsen. Naturmarken mellan det nya bostadshuset och befintlig bebyggelse tas tillvara och utvecklas. Gården får gemensamma ytor för samvaro med planteringar, mindre träd, sittplatser och små lekytor för små barn. 

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner.

Byggaktör

Familjebostäder

Tidplan

  • Samråd pågick 1 juni - 13 juli 2015 och ett samrådsmöte hölls 3 juni 2015.
  • Granskning pågick 14 december 2016 - 25 januari 2017. 
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2017. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad