dcsimg
Visionsbild över området. AIX arkitekter
Visionsbild över området. AIX arkitekter
Projekt Pågående

Kämpetorpsskolan byggs ut

Solberga

Kämpetorpsskolan byggs ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet. Skolans tidigare gymnastiksal ersätts av en ny idrottsplats bestående av två idrottshallar med tillhörande servicefunktioner, samt en 11-spelsplan i konstgräs. En ny förskola ska också byggas i området.

Projektfakta

Utbyggd skola, ny förskola och idrottsplats

För att möta behovet av elevplatser i närområdet ska Kämpetorpsskolan byggas ut och planeras öka från drygt 300 elever till en F-9 skola för cirka 1000 elever. Skolans tidigare gymnastiksal räcker inte för kommande behov utan har rivits till förmån för en ny idrottsplats. Den nya idrottsplatsen består av två idrottshallar med tillhörande servicefunktioner, samt en 11-spelsplan i konstgräs. En ny permanent förskola ska också byggas i området.

Skolan föreslås nyttja de nya idrottshallarna. Skolgårdens koppling med fotbollsplanen är viktig för att utöka skolbarnens område och ge dem möjlighet till spel och lek under rasterna. 

Den befintliga förskolan har flyttat till evakueringspaviljong på Juvelerarvägen. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar fördelade på två plan. Förskolan placeras med fasad mot Medaljonggatan så att gården får direktkontakt med Solbergaskogen.

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och fastighetskontoret (Stockholms stad). 

Tidplan

  • Samråd genomfördes 28 april till 9 juni 2015. Öppet hus hölls 19 maj 2015. 
  • Granskning genomfördes 24 februari till 23 mars 2016. 
  • Detaljplanen vann laga kraft i juni 2016
  • Arbeten startade i början av 2017. 
  • Byggnationen beräknas färdigställas hösten 2019.
  • Inflyttning av verksamheten beräknas ta cirka ett halvår. Skolan, inklusive ny idrottshall och fotbollsplan, planeras öppna till vårterminen 2020.

Bildgalleri

Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: Liljewall arkitekter.
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: Liljewall arkitekter.
Visionsbild Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter
Visionsbild Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakter

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om planområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad