dcsimg
Vy från tunnelbaneperrongen (Sandellsandberg arkitekter).
Projekt Planerat

Lägenheter vid Bandhagen centrum

Bandhagen

Förslaget innebär ca 75 bostäder i ett flerbostadshus vid kvarteret Brandbottnen i Bandhagen centrum.

Projektfakta

Flerbostadshus vid Trollesundsvägen 

Detaljplanen föreslår byggnationen av ett flerbostadshus med ca 75 lägenheter vid Bandhagen centrum. Området ligger i korsningen Trollesundsvägen och Mosstenabacken, väster om Bandhagens tunnelbanestation. Den föreslagna bebyggelsen får en L-formad huskropp. Den ena delen närmast tunnelbanespåret föreslås bli 7 våningar hög och den andra delen 5 våningar hög. Den lägre delen förses med en gemensam takterrass för de boende. En gemensam innergård anordnas också vänd mot Mosstenabacken. Verksamhetslokaler föreslås i bottenvåningen längs Trollesundsvägen.

Bostäderna är ett välkommet tillskott för att nå 40 000 nya bostäder till år 2020. Syftet med den nya bebyggelsen är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder för att bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen.

Tidplan

  • Start-PM: 15 juni 2017
  • Samråd: 20 februari till 3 april 2018
  • Granskning: Mars 2019
  • Antagande: Maj 2019

Byggaktör

Wallenstam AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Bildgalleri

Vy från Trollesundsvägen med föreslagen bebyggelse (Sandellsandberg arkitekter).
Vy från Trollesundsvägen med föreslagen bebyggelse (Sandellsandberg arkitekter).
Vy från tunnelbaneperrongen (Sandellsandberg arkitekter).
Ungefärlig avgränsning av det aktuella planområdet.

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad