dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Lidingövägens gång- och cykelbanor breddas

Östermalm

Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och en viktig väg för arbetspendling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister breddas gång- och cykelbanorna på Lidingövägen, mellan Sturegatan och Tegeluddsvägen.

Projektfakta

Dubbelriktade cykelbanor och ledningsarbeten på Lidingövägen

Vi bygger dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Längs vägen går också flera stora och viktiga ledningar för vatten, avlopp, el och kommunikation mellan Gärdet, Hjorthagen, Värtahamnen, Norra Djurgårdsstaden och centrala Stockholm. Därför samordnar vi bygget av nya gång- och cykelbanor med att genomföra omfattande ledningsarbeten längs vägen.

Karta med markering för bygge av dubbelriktad gång- och cykelbana på Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen

Så här påverkas området under byggtiden

Arbete pågår nu på Lidingövägen, sträckan mellan Storängsvägen och Valhallavägen. Gång- och cykeltrafik är därför hänvisade från norra till södra sidan av Lidingövägen.

I början av september beräknar vi vara klara med de omfattande ledningsarbetena längs Lidingövägens norra sida och vi forsätter istället med arbetet på vägens södra sida. Gång- och cykelbanan kommer successivt att öppnas upp under arbetena på den södra sidan, för att öka framkomligheten. Arbetena mellan Erik Dahlbergsgatan och Tegeluddsvägen pågår året ut.

Under mitten av juli började arbeten i korsningarna Lidingövägen/Valhallavägen och Lidingövägen/Erik Dahlbergsgatan. Här görs bland annat ledningsarbeten.

Lidingövägen är öppen för trafik under byggtiden med ett körfält i varje riktning. Det innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad. Vid vissa tillfällen kan arbetet kräva att mer omfattande avstängningar görs under begränsade tider. 

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för dem som går och cyklar

Efter att Norra Länken öppnats har trafiken minskat kraftigt på Lidingövägen och Valhallavägen. Därför kan ett av fyra körfält användas för att bredda och förbättra standarden på Lidingövägens gång- och cykelbanor. Det ger bättre framkomlighet och ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister. Samtidigt förbättras möjligheterna för cykelpendling.

Tid för projektet

Bygget påbörjades i augusti 2017 och beräknas bli klart under hösten 2019.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, Ellevio och Stokab.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad