dcsimg
Detaljplan Lilla Gasverket. Illustration: Exploateringskontoret
Projekt Pågående

Lilla Gasverket

Hjorthagen

Detaljplanen består av Hus 8, 14, 20 och 27 och planeras för centrum och kontorsändamål anpassat till kulturhistoriska värden. För hus 14 och 20 möjliggörs bostäder i de övre våningsplanen.

Projektfakta

Vad?

De fyra byggnader (hus 8, 14, 20 och 27) som ingår i detaljplanen för Lilla Gasverket ritades av Ferdinand Boberg och Åke Tengelin. De höga kulturvärdena medför att bevarande av byggnaderna,inklusive utemiljön, är det främsta syftet med planen.

Planförslaget möjliggör ny användning i byggnaderna; centrum och kontorsändamål anpassat till kulturhistoriska värden. För hus 14 och 20 möjliggörs även bostäder i de övre våningsplanen. Byggnaderna är unika i sitt slag varför det är viktigt att bottenvåningarna till stora delar är publika, i form av kaféer, restauranger och butiker, så att fler människor har möjlighet att ta del av den kulturhistoriska miljö som Gasverket utgör. Centralt i området ska ett evenemangstorg skapas där olika aktiviteter såsom evenemang, försäljning, matmarknader kommer att ske. I området finns också ett aktivitetstorg, en plats som uppmuntrar till fysisk aktivitet.

När?

Byggstart 2015 och preliminär inflyttning 2020.

Vem?

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggnader inom Lilla Gasverket. Illustration: Exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Mejla oss om du vill veta mer om Gasverkets ombyggnad eller om du har besöksrelaterade frågor.

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad