dcsimg

Hus 20, Maskinhus

Perspektiv mot hus 20. Illustration: Koncept Stockholm

Maskinhuset ligger mellan Bobergsgatan och Evenemangstorget. Byggnaden planeras för att innehålla restaurang och handel på bottenplan samt kontor i de två övre planen.

Maskinhuset tillhörde den ursprungliga bebyggelsen på Gasverket och bestod av ett stort maskinrum och ett torn med cisterner. Runt 1935 inträffade en explosion som skadade maskinhusets västra del. Största delen av maskinhuset revs och ersattes 1938 med ett enda stort maskinhus ritat av Åke Tengelin. Grundläggning av betong med källare innehållande tjärgravar och betonggolv. Stomkonstruktion med fackverkstakstolar och pelare i järn med utfackningsväggar av tegel. Västra gaveln har en betongkonstruktion klädd med tegel. Taket är gjutet av betong. Bjälklagen i den äldre delen vilar troligen på stålbalkar. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla stadens miljömål..

Maskinhuset planeras för att innehålla restaurang och handel på bottenplan samt kontor i de två övre planen. Den öppna butiks- och restaurangverksamheten gör det lätt att komma in i och uppleva byggnaden.

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1937-1938

Area: ca 800 m²

Uppdaterad