dcsimg
Projekt Planerat

Magelungens strandpromenad

Fagersjö, Farsta strand

Strandpromenaden efter Magelungens strand mellan Fagersjö-Farsta strand kommer att förbättras. Staden planerar att höja kvalitén på delar av strandpromenaden och skapa trivsammare miljöer för din hälsa och rekreation. Det är ett fem kilometer långt stråk med möjlighet att erbjuda upplevelser och avkoppling.

Projektfakta

Magelungens strandpromenad rustas upp

Magelungens strandpromenad, som består av sträckan mellan Fagersjö och Farsta, är pilotprojekt i projektet rekreationsstråk. Stråket rustas upp och en programhandling samt ett gestaltningsprogram tas fram.

Gallring och fågelholkar

Viss gallring genomfördes under hösten efter att fåglarnas häckningsperiod var över. Tillverkning av fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar pågår och dessa ska sättas upp i området under våren.

Solbryggan har lagts på plats och ett ungdomshäng (utformat av ungdomar) samt en mindre lekplats kommer på plats under våren.

Det blir lättare att ta sig fram genom grönområdet

Projekt rekreationsstråk syftar till att identifiera lämpliga rekreationsstråk i Stockholm. Projektet ska resultera i att stråken förbättras.

Vi ska arbeta med park- och naturområden för att underlätta framkomligheten inom och genom stadens grönområden. Projektet ska bidra till att göra Stockholm mer levande med trivsammare vistelsemiljöer. Fokus ska ligga på att få bort barriärer, skapa ny framkomlighet samt nya upplevelser.

Ett av stadens fyra stadsbyggnadsmål i den nya översiktsplanen är "En sammanhängande stad", där det är naturligt att röra sig mellan olika stadsdelar och besöka nya platser. I projekt rekreationsstråk har vi möjligheten att skapa kopplingar mellan stadsdelar som inte finns idag, samt en möjlighet att skapa gemensamma mötespunkter.

Karta över Magelungens strandpromenad. Klicka på bilden för att se en större version.

Programhandlingar

Programhandling Magelungens Strandpromenad, 2017-11-10 (pdf, 16,5 MB)

Genomförandebeslut

Genomförandebeslut 2018-03-08

Förväntas vara helt färdigställt hösten 2019

Under 2018 pågår projektering. Hösten 2019 ska hela projektet vara färdigställt. Stockholms stad har ambitionen att öka delaktighet och dialog med allmänhet och intressegrupper i stadsbyggandet. I projekt rekreationsstråk är medborgardialogen en viktig informations- och inspirationskälla i arbetet.

Projektet genomförs av Stockholms stad

Farsta stadsdelsförvaltning tillsammans med trafikkontoret genomför projektet som är en del Grönare Stockholm.

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2021.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta trafikkontoret för att komma i kontakt med projektledarna.

Trafikkontoret

Stadens gångstråk

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till museet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 19 gångstråk i och runt Stockholms stad.
Stockholms gångstråk

Stadens rekreationsstråk är en av punkterna i Stockholms gångplan som är en del av Stockholms framkomlighetsstrategi.
Stockholms stads gångplan

Uppdaterad