dcsimg
Förskolebyggnaden sedd från korsningen vid Hägerstens allé och Torrslowsbacken.
Projekt Pågående

Maja Myra förskola

Axelsberg

En ny förskola med åtta avdelningar byggs i närheten av Axelsbergs centrum. Förskolan planeras vara klar under hösten 2018.

Projektfakta

Ny förskola med åtta avdelningar

En ny förskola med två våningar och åtta avdelningar byggs nära Axelsbergs centrum i parkstråket mellan kvarteren Maja Myra och Gubben Noak.

Tillgänglig gårdsyta blir cirka 22 kvm per förskolebarn. Förskolans vistelseyta kompletteras med utevistelse i parken precis utanför förskolans område.

Förskolan klar höst 2018

Detaljplanen vann laga kraft i april 2016. Byggstart skedde i februari 2017. Förskolan planeras att vara klar till hösten 2018.

Sisab är byggaktör

Byggaktör för förskolan är Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

Sisabs webbplats 

Visionsbild av förskolan sedd från parken. Den vita tvåvåningsbyggnaden är vinklad som ett stort V.
Perspektiv från parksidan visar hur förskolebyggnaden kan se ut. Illustration Liljewall arkitekter.
Förskolebyggnaden sedd från korsningen vid Hägerstens allé och Torrslowsbacken.
Visionsbild, perspektiv från korsningen Hägersten Allé och Torrslowsbacken visar hur förskolebyggnaden kan se ut. Illustration Liljewall Arkitekter.

Nyheter

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft 2015-08-20 och du kan inte längre lämna synpunkter. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar för ärendet då det togs fram.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Morling

Projektledare, exploateringskontoret

Margareta Biberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad