dcsimg
Projekt Pågående

Norr Mälarstrands parkstråk rustas upp

Kungsholmen

Norr Mälarstrand är det internationellt kända parkstråk som löper utmed Kungsholmens strandlinje. Nu ska parkstråket rustas upp.

Projektfakta

Norr Mälarstrand är det internationellt kända parkstråk som löper utmed Kungsholmens strandlinje mellan Rålambshovsparken i väster och Kungsholms torg i öster. Parkstråket anlades i början av 1940-talet och är ett av de finaste exemplen på den så kallade Stockholmsstilen eller Stockholmsskolan.Det stora användandet medför att slitaget på parkstråket är högt.

Planerade åtgärder

Ett program för upprustning kommer att tas fram under 2015 med syfte att göra parkstråket mer slitagetåligt samtidigt som dess ursprungliga, mycket höga, arkitektoniska värden beaktas och om möjligt förstärks. Gångvägen och belysningen ska förnyas. Träd och buskar ses över och i vissa fall föryngras. Även strandskoningen renoveras i några delar.

För utförlig beskrivning om pågående och planerade arbeten läs här.

Tidplan

Parkstråket kommer att rustas etappvis 2017-2019.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad