dcsimg
Projekt Planerat

Upprustning i Rinkeby i två angränsande gröna projekt

Rinkeby

Under våren 2018 påbörjas planeringen inför upprustningen av Rinkeby Norra Stadspark och Norra Rinkebygången.

Projektfakta

Planen är att utveckla stråk av lekfulla händelser och rum för vistelse utmed Norra Rinkebygången och vidare in och genom Rinkeby Norra Stadspark. Upprusningen ska ha ett fokus på lekfulla och sociala miljöer med utgångspunkt i det gröna.

För att förstå de boendes behov och önskemål, samt ta hjälp av boendes lokalkunskap om platserna, planeras olika typer av samtal och möjligheter att dela med sig. Fokus kommer att vara på barn, ungdomar och familjen. Bland annat kommer det finnas möjlighet att dela med sig av synpunkter och kunskaper under Rinkebys ”Sommar på torget”.

Stadens gröna platser och offentliga rum har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad. 

Preliminär tidplan

  • Kunskap, information och kommunikation mars - juni 2018
  • Programarbete mars - september 2018
  • Projektering september - december 2018
  • Anläggande mars - augusti 2019

Platserna

 

Projekten är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2020.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad