dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Ny cykelbana längs Valhallavägen

Östermalm

Valhallavägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. Längs delar av sträckan behöver framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras. Därför skapar vi nu en sammanhängande cykelbana mellan Odengatan och Roslagstullsbacken.

Projektfakta

Sammanhängande och bredare cykelbana

På Valhallavägen skapar vi en sammanhängande cykelbana från Odengatan till Roslagstullsbacken för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Vid Roslagstullsbacken kommer den nya cykelbanan att anslutas till befintlig cykelbana.

Det här kommer vi att göra:

  • bredda gång- och cykelbanan genom parken mellan Odengatan och Surbrunnsgatan, och samtidigt se över belysningen och vegetationen i parken
  • anlägga en ny trafiksignalreglerad cykelöverfart i korsningen Valhallavägen/Surbrunnsgatan/Körsbärsvägen
  • bredda befintliga delsträckor med cykelbana mellan Surbrunnsgatan och Roslagstullsbacken
  • anlägga ny cykelbana på parkeringsytan som sträcker sig från Surbrunnsgatan till Ingemarsgatan, vilket innebär att den ena raden med tvärställda parkeringsplatser tas bort (raden närmast Valhallavägen). Den motsatta raden med parkeringsplatser blir kvar, men kommer att snedställas i stället.
  • bygga ihop parkeringsytorna så att det blir en gemensam infart och utfart.

Ska göra det lättare och säkrare att cykla längs Valhallavägen

I samband med öppnandet av Norra länken studerade Stockholms stad lämpliga åtgärder för att anpassa det befintliga ytvägnätet till den nya trafiksituation som öppnandet innebar. Valhallavägen är ett prioriterat cykelpendlingsstråk som är i behov av förbättringsåtgärder. På vissa delar av Valhallavägen saknas det idag cykelbana, och framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister är låg.

Klart sommaren 2018

Byggstart augusti 2017. Beräknas bli klart sommaren 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet,

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad