dcsimg
Projekt Pågående

Ny cykelbana på Värtavägen

Östermalm

Värtavägen är ett prioriterat cykelstråk och en viktig länk i stadens cykelnät. Gatan förbinder Gärdet med Karlaplan. Därför byggs en dubbelriktad cykelbana längs med Värtavägen.

 

Projektfakta

Dubbelriktad cykelbana och nytt torg

På Värtavägen kommer en dubbelriktad cykelbana att byggas mellan Karlaplan och Tegeluddsvägen. Med den nya cykelbanan separeras gående och cyklister, vilket förbättrar säkerheten. I projektet gör vi också ledningsdragningar i marken samt bygger ett mindre torg vid Furusundsgatan.

Planritning Värtavägen

Ska göra det lättare och säkrare att cykelpendla

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla. I samband med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut ökar behovet av en cykelbana på Värtavägen.

Delar av Värtavägen är enkelriktade under byggtiden

Sedan slutet av sommaren 2017 har Värtavägen delvis varit enkelriktad från Tegeluddsvägen mot Valhallavägen. Större delen av Värtavägen är nu öppen för gång- och cykeltrafik. I början av september beräknas hela Värtavägen vara öppen för motortrafik i båda riktningar.

Det här gör vi under hösten

Stockholms stads arbete med ledningsdragningar och ny gång- och cykelbana längs Värtavägen beräknas vara klart under hösten 2018. Där vägen är avspärrad jobbar vi med att lägga ny asfalt och nya markplattor. Samtidigt görs ledningsarbete för el, fiber och vatten. Vi sätter också upp ny belysning, ny skyltning och nya busshållplatser.

De kommande arbetena är planerade att genomföras på följande sätt. Observera att tidplanen kan ändras.

  • Arbeten med de yttre delarna i korsningen Värtavägen-Valhallavägen fortsätter under hösten 2018, bland annat med asfaltsarbeten i slutet av september.
  • Under hösten lägger vi nya markplattor och sätter ut nya blomsterurnor mellan Valhallavägen och Karlaplan.
  • Vi lägger nya markplattor och ny asfalt i korsningen Värtavägen-Banérgatan.
  • Mellan Tegeluddsvägen och Furusundsgatan, på nordöstra sidan, bygger vi den sista biten av den nya cykelbanan och trottoaren. Arbeten med bland annat asfaltering och markplattor beräknas pågå till slutet av september.
  • Ställningar för vägskyltar ska sättas upp längs Värtavägen. Under monteringen gör vi små avspärrningar lokalt på dessa platser.
  • Linjer och cykelsymboler finns på de färdiga delarna av cykelbanan. När vi byggt färdigt målar vi också klart hela sträckan.

Påverkan i området 

Avspärrningar för enkelriktning har satts upp på Värtavägen och arbetsområdet är inhägnat med stängsel. Arbetet kan innebära störande buller. Arbetet på platsen sker vardagar klockan 07.00-19.00.

Vi tar bort avspärrningar så fort som möjligt för att göra det enklare att komma fram. Lastning och lossning är på flera platser också möjligt att göra från tvärgatorna. Vid större och tyngre transporter kan stadens entreprenör i vissa fall hjälpa till. Det är möjligt att gå längs med hela gatan. 

Bussarna är tillbaka på Värtavägen

Under delar av arbetet har buss 1 och 91 gått en annan väg. Sedan början av september 2018 trafikerar båda bussarna återigen Värtavägen som vanligt.

Projektet pågår 2016–2018

Byggstart i slutet av oktober 2016. Arbetet beräknas vara klart preliminärt oktober 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad