dcsimg
Projekt Pågående

Ny cykelbana på Värtavägen

Östermalm

Värtavägen är ett prioriterat cykelstråk och en viktig länk i stadens cykelnät. Gatan förbinder Gärdet med Karlaplan. Därför byggs en dubbelriktad cykelbana längs med Värtavägen.

 

Projektfakta

Dubbelriktad cykelbana och nytt torg

På Värtavägen kommer en dubbelriktad cykelbana att byggas mellan Karlaplan och Tegeluddsvägen. Med den nya cykelbanan separeras gående och cyklister, vilket förbättrar säkerheten. I projektet gör vi också ledningsdragningar i marken samt bygger ett mindre torg vid Furusundsgatan.

Planritning Värtavägen

Ska göra det lättare och säkrare att cykelpendla

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla. I samband med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut ökar behovet av en cykelbana på Värtavägen. I samband med arbetet används även trafikskyltar på speciella stolpar för att inte behöva placeras så att de stör motor- eller cykeltrafiken. 

Projektet pågår 2016–2018

Arbetet började i slutet av oktober 2016. I slutet av oktober 2018 var arbetet klart. Viss avetablering och mindre återställningar pågår fortfarande. 

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad