dcsimg
Projekt Pågående

Ny cykelbana på Värtavägen

Östermalm

Värtavägen är ett prioriterat cykelstråk och en viktig länk i stadens cykelnät. Gatan förbinder Gärdet med Karlaplan. Därför byggs en dubbelriktad cykelbana längs med Värtavägen.

 

Projektfakta

Dubbelriktad cykelbana och nytt torg

På Värtavägen kommer en dubbelriktad cykelbana att byggas mellan Karlaplan och Tegeluddsvägen. Med den nya cykelbanan separeras gående och cyklister, vilket förbättrar säkerheten. Samtidigt som vi bygger om Värtavägen kommer vi att bygga ett mindre torg vid Furusundsgatan.

Planritning Värtavägen

Ska göra det lättare och säkrare att cykelpendla

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla. I samband med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut ökar behovet av en cykelbana på Värtavägen.

Delar av Värtavägen är enkelriktade under byggtiden

Sedan slutet av sommaren 2017 har Värtavägen delvis varit enkelriktad, delar av vägen fortsätter att vara det fram till sommaren 2018. Det betyder att motorfordon och cyklister främst kan färdas längs Värtavägen i riktningen från Tegeluddsvägen mot Valhallavägen. 

De kommande arbetena är planerade att genomföras på följande sätt. Observera att tidplanen kan ändras.

  • Östra sidan av sträckan mellan Brantingsgatan och Valhallavägen. Arbetet påbörjades i januari 2018 och beräknas pågå till och med sommaren 2018.
  • Sträckan mellan Tegeluddsvägen och Kampementsgatan. Arbetet börjar preliminärt i april 2018 och beräknas pågå till och med sommaren 2018.
  • Korsning och cirkulationsplats Värtavägen – Valhallavägen. Arbeten pågår och beräknas fortsätta till och med sommaren 2018.

Större delen av Värtavägen är enkelriktad och vägen kommer att fortsätta vara enkelriktad fram till sommaren 2018.

Påverkan i området

Avspärrningar för enkelriktning har satts upp på Värtavägen och arbetsområdet är inhägnat med stängsel. Värtavägen är enkelriktad ungefär från Brantingsgatan till Valhallavägen. Där vägen är avspärrad jobbar vi med att ta bort gammal asfalt och sten samt flytta kantsten för att sedan lägga ny asfalt. Samtidigt görs också anslutningar för nya dagvattenbrunnar i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall. Arbetet kan innebära störande buller. Arbetet på platsen sker vardagar klockan 07.00-19.00.

Vi tar bort avspärrningar så fort som möjligt för att göra det enklare att komma fram. Lastning och lossning är på flera platser också möjligt att göra från tvärgatorna. Vid större och tyngre transporter kan stadens entreprenör i vissa fall hjälpa till. Det är möjligt att gå längs med hela gatan. Cykeltrafik leds om enligt hänvisning på plats.

Bussar leds om

Med anledning av arbetena är buss 1 och 91 omlagda. Från 25 juni 2018 gäller nedanstående sträckningar. När arbetet är klart kommer busslinjerna åter att trafikera Värtavägen. För mer information om bussarnas omläggning och resvägar, se sl.se. Tunnelbanan från station Gärdet går som vanligt.

Bussomläggning juni 2018

Bussomläggning juni 2018

Projektet pågår 2016–2018

Byggstart i slutet av oktober 2016. Arbetet beräknas vara klart preliminärt sensommaren 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad