dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Ny gång- och cykelbana på Arenavägen

Johanneshov

Arenavägen är en del i ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Idag är möjligheterna att gå och cykla begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten, framförallt för gående och cyklister.

Projektfakta

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana och förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet

I enlighet med ambitionerna i stadens cykelplan kommer Stockholms stad att bygga en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på Arenavägens västra sida mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen, en sträcka på cirka 600 meter. Den kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelbanan på Arenavägen norr om korsningen vid Palmfeltsvägen.

Följande åtgärder planeras för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten:

  • Gång- och cykelbanan breddas och blir sammanhängande mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen.
  • De signalreglerade korsningarna vid Palmfeltsvägen och Hallvägen byggs om.
  • Nytt övergångsställe mellan Arenavägen och Arenatorget.
  • Då ytan är begränsad vid korsningen Palmfeltsvägen-Arenavägen kommer körfälten för motorfordon att minskas till förmån den nya gång- och cykelbanan. Vid trappan mot Globens tunnelbanestation delar gående och cyklister yta vilket kommer att tydliggöras med plattsättning.
  • Utöka antalet cykelparkeringar vid Arenaslingan.
  • Övergångsställen kommer att tillgänglighetsanpassas.

Möter behovet av säkra vägar för dem som cyklar

Idag är möjligheterna att gå och cykla längs Arenavägen begränsade mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen. Det finns ingen cykelbana och det finns endast gångbana mellan Palmfeltsvägen och Hotell- och restaurangskolan. Cyklister och bilister får samsas om samma yta och i rusningstrafik är det många som går från Globens tunnelbanestation till arbetsplatser och skolor. Därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att för de som går och cyklar längs Arenavägen.

Pågår 2016–2017

Byggstart hösten 2016. Projektet beräknas slutfört hösten 2017.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Sofi Persson

Projektledare

Trafikkontoret

Uppdaterad