dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Ny grundskola och idrottshall i Steningeparken

Årsta

I Steningeparken, i korsningen mellan Skagersvägen och Johanneshovsvägen, planerar staden för en grundskola F-9, en fullstor idrottshall och eventuellt en förskola. Projektet är en del av Årstastråkets tredje bebyggelseetapp.

Projektfakta

Ny grundskola och idrottshall

Till följd av att antalet invånare kommer att öka finns ett stort behov av nya grundskolor och idrottshallar. Staden föreslår en ny grundskola F-9 och en fullstor idrottshall i ett nytt kvarter vid Bolidenplan. Ambitionen är att skolgården ska bli så grön som möjligt för att anpassas till den kvarvarande delen av parken.

Sisab och Stockholms stad bygger

Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, är byggaktör för skolan och Stockholms stad, fastighetskontoret, är byggaktör för idrottshallen.

Samråd våren 2019

Detaljplanearbetet pågår sedan början av 2016. Samråd om planförslaget hålls preliminärt under våren 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Stefan Larsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad