dcsimg
flygbildsperspektiv av karta över Örby med planområdet markerat med röt
Karta över Örby med planområdet markerat i rött.
Projekt Planerat

Nya bostäder i Örby

Örby

Förslag om att ersätta kapell med flerbostadshus kommer ge 25-30 nya lägenheter i Örby Slott. Projektet berör fastigheten Självstarten 22.

Projektfakta

Kapell lämnar plats för nya lägenheter 

Planförslaget gör det möjligt att bygga 25-30 lägenheter samt en lokal.

Södertörnkyrkan, som äger marken, har flyttat sin verksamhet. I samband med det har verksamheten i kapellet upphört och det har varit svårt att hitta en ny användning för byggnaden. Nu vill kyrkan pröva möjligheten att riva kapellet och istället bygga flerbostadshus och en verksamhetslokal. Planområdet ligger söder om korsningen Malmköpingsvägen-Västermovägen.

En levande stadsmiljö i hela staden

I översiktsplanen är det aktuella området markerat som gles stadsbebyggelse och förslaget stämmer väl överens med strategi fyra i planen; "Främja en levande stadsmiljö i hela staden".

Tidplan

  • Start-PM: 18 september 2017
  • Beslut att påbörja planarbete: 19 oktober 2017
  • Samråd: andra kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal fyra 2018 

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Södertörnkyrkan, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Flygbild med planområdet markerat.
Flygbild med planområdet markerat.
tecknad bild av förslag på hur bebyggelsen kan placeras
Förslag till placering av bebyggelse. Bild: Reierstam Arkitektur.
flygbildsperspektiv av karta över Örby med planområdet markerat med röt
Karta över Örby med planområdet markerat i rött.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad