dcsimg
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
Projekt Planerat

400 nya bostäder, ny grundskola och idrottshall på Årstafältet, etapp 3

Östberga

På Årstafältet, i etapp 3, planerar staden ca 400 nya lägenheter, en F-9-skola, en idrottshall och butikslokaler. Detaljplanen var på samråd sommaren 2017. När förslaget har bearbetats kommer det att skickas ut på granskning, preliminärt under första halvåret 2019.

Projektfakta

Detaljplanen på granskning 2019

Samrådet om detaljplanen för etapp 3 avslutades den 20 augusti 2017. Nu ska alla synpunkter som lämnades in sammanställas och redovisas för stadsbyggnadsnämnden. Eventuellt kommer bearbetningar av detaljplanen att föreslås. Under första halvåret 2019 skickas det omarbetade förslaget ut på granskning.

400 lägenheter, en ny grundskola och en ny idrottshall

Detaljplaneförslaget innehåller ca 400 lägenheter, en F-9-skola för ca 900 elever, två förskolor med sammanlagt 10 avdelningar, en idrottshall och verksamhetslokaler.

Ett viktigt mål för etapp 3 (och för övriga Årstafältet) är att skapa en levande och trevlig stadsmiljö. Gatorna planteras med träd och byggnaderna utmed huvudgatan får lokaler för butiker och service i bottenvåningarna. Gatan utmed parken blir en del av ett sammanhängande stråk som sträcker sig runt den nya parken.

Bostäderna får gårdar med plats för utevistelse och småbarnslek. Även taken kommer till viss del att användas för terrasser och odling.

Årsta Golf ligger delvis inom etapp 3 och påverkas därmed av byggplanerna. Golfen kan troligen vara kvar i ytterligare några år men sedan kommer marken där golfen finns att behöva tas i anspråk för annat.

Byggaktörer

De byggaktörer som deltar i arbetet med detaljplanen är Svenska Hus i Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis Fastigheter AB. Skolfastigheter i Stockholm AB planerar F-9-skolan och förskolan. Fastighetskontoret ansvarar för att planera idrottshallen.

Tidplan

  • Detaljplanen var på samråd 7 juni - 20 augusti 2017. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 12 och 13 juni 2017 i Östbergaskolan.
  • Granskning av detaljplanen: preliminärt kvartal 1 eller 2 2019
  • Detaljplanen antas: preliminärt 2019 
  • Byggstart: preliminärt 2021
  • Första inflyttning: ungefär ett år efter byggstart, preliminärt 2022.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Bildgalleri

Bilden visar en illustrerad plan över etapp 3.
Illustrationsplan över etapp 3. White arkitekter.
Bilden visar Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Bilden visar Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Bilden visar Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
Bilden visar den norra fasaden på skolan och förskolan. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Norra fasaden på skolan och förskolan. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Bilden visar skolan och förskolan sedda från rondellen. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Skolan och förskolan sedda från rondellen. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Bilden visar en illustration av skolans och förskolans gård. Sven Hermelin arkitekter AB
Illustration av skolans och förskolans gård. Sven Hermelin arkitekter AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad