dcsimg
Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Pågående

Nya bostäder vid Nordmarksvägen

Farsta strand

Projektet Bjurö i Farsta Strand (Bjurö 1 och Farsta 2:1) omfattar 90 lägenheter i form av Stockholmshus och ett parkeringshus.

Projektfakta

Projektet omfattar 90 bostäder i Farsta strand i form av så kallade Stockholmshus och ett parkeringshus. Parkeringshuset ska både fungera som infartsparkering och användas av närområdets nytillkommande boenden. Byggaktör är Familjebostäder.

Fyra punkthus om sex våningar på rad längs med Nordmarksvägen kommer att byggas, vilket passar med våningsantalet på närliggande hus. Under punkthusen byggs ett underjordiskt garage. Gårdar skapas mellan de nya husen. Markparkering kommer att byggas på vardera sidan om den nya bebyggelsen. Planen innefattar även nya miljöhus. Parkeringshuset kommer att byggas på den befintliga infartsparkeringen cirka 350 meter från bostäderna i marknivå, samt två ovanliggande våningar.

Detaljplanen fastslår även handel och idrott på den del som ligger längst bort från järnvägen där det transporteras farligt gods.

Planområdet är en del av programmet Tyngdpunkt Farsta.
Tyngdpunkt Farsta

Stockholmshus

Bostäderna i Bjurö ska byggas som så kallade Stockholmshus.

Projekt Stockholmshusen

Detaljplanen vann laga kraft den 22 juli 2017

Byggstart av bostäder sker tidigast hösten 2017.
Byggstart av parkeringshus sker tidigast första kvartalet 2018.
Parkeringshuset står preliminärt klart tredje kvartalet 2019.
Inflyttning i bostäder sker preliminärt våren 2020.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Perspektivbild, vy från väster med Nordmarksvägen i förgrunden. Till vänster syns den ek som bevaras. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild för parkeringshuset, vy från väster. Bild: Wåhlin Arkitekter
Perspektivbild för parkeringshuset, vy från väster. Bild: Wåhlin Arkitekter
Perspektivbild, vy från norr. Ett av de nya punkthusen syns mellan två befintliga skivhus på fastigheten Bjurö 1. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild, vy från norr. Ett av de nya punkthusen syns mellan två befintliga skivhus på fastigheten Bjurö 1. Bild: ÅWL Arkitekter

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad