dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Torsgatan

Vasastaden

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister ska Stockholms stad bygga enkelriktade cykelbanor längs sträckan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget på Torsgatan. Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i cykelplanen och förbinder Vasagatan med Solnavägen. Sträckan är en länk i det regionala cykelnätet.

Projektfakta

Enkelriktade cykelbanor och upphöjda överfarter ska göra det lättare att cykla

I enlighet med Stockholms stads cykelplan förbättrar Stockholms stad trafiksäkerheten och framkomligheten, för att fler ska välja att cykla. På Torsgatan byggs enkelriktade cykelbanor som blir 2,25 meter breda med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna.

Tydligt separerade banor förbättrar trafiksäkerheten för alla trafikanter

Mellan Sankt Eriksplan fram till Norra Bantorget är det cirka en kilometer. Idag har sträckan en blandning av smala cykelbanor och cykelfält. Bygget av enkelriktade cykelbanor och tydligt separerade gångbanor på varje sida om Torsgatan förbättrar trafiksäkerheten för både cyklister, gående och bilister.

Citybanan avetablerar sitt arbetsområde vid Torsgatan år 2017. I samband med återställningen av Torsgatan så passar staden på att bygga de nya cykelbanorna.

Preliminär byggstart år 2018

Bygget på Torsgatan beräknas starta våren 2018. Den nya gång- och cykelbanan planeras bli färdig under våren 2020.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad