dcsimg
Bilden visar husen i den västra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
I den västra delen av området föreslås två huslängor med grönska emellan. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Projekt Planerat

90 nya hyresrätter längs Sågverksgatan

Stureby

Stockholms stad och Familjebostäder planerar ca 90 nya lägenheter i kvarteret Vedstapeln 1 vid Sågverksgatan i Stureby. Lägenheterna är tänkta att byggas i så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Samrådet om detaljplanen för området avslutades den 6 april 2018.

Projektfakta

90 hyresrätter i Stockholmshus

Staden planerar tillsammans med byggaktören Familjebostäder tre smala huslängor, så kallade lamellhus, med totalt ca 90 hyresrätter, vid Sågverksgatan. Husen får fyra våningar och är tänkta att byggas på två olika platser längs Sågverksgatan. I ett av husen planeras en verksamhetslokal.

Projektet är en del i stadens satsning Stockholmshusen - ett projekt med målet att i hög takt och med god kvalitet skapa tusentals nya hyresrätter, till en lägre kostnad än annan nyproduktion. Läs mer om Stockholmshusen här.

De nya husen anpassas till den omgivande miljön när det gäller höjd och utformning. De följer också de principer som gäller för Stockholmshusen. Precis som de befintliga husen intill är de nya husen tänkta att byggas en bit in från gatan och få gröna förgårdar framför entréerna. Uteplatser och balkonger placeras ut mot gården på baksidan.

Parkeringarna kommer att byggas mellan husen eller ut mot parken. På så sätt skapas ljus och luft mellan husen och längorna upplevs som mindre kompakta.

Tidplan

  • Samråd: 6 mars - 6 april 2018
  • Granskning: sommaren 2018 (preliminärt)
  • Detaljplanen antas: slutet 2018 (preliminärt)
  • Byggstart: 2019 (preliminärt)
  • Första inflyttning: 2020-2021 (preliminärt)

Bildgalleri

Bilden visar det föreslagna huset i den östra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
I den östra delen av området föreslås en länga med tre sammanbyggda lamellhus. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bilden visar husen i den västra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
I den västra delen av området föreslås två huslängor med grönska emellan. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bilden visar de två platserna där nya hus föreslås. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Nya hus föreslås på två platser längs Sågverksvägen. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bilden visar de tre sammanbyggda lamellhusen i den östra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bebyggelsen i den östra delen av området består av tre sammanbyggda lamellhus. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bilden visar de två huslängorna i den västra delen av området. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Bebyggelsen i den västra delen av området består av två grupper om två-tre sammanbyggda lamellhus. Illustration: Nyréns arkitektkontor
Karta över Stureby med planområdet markerat.
De 90 nya bostäderna planeras strax väster om Sågverksgatan i Stureby.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad