dcsimg
Bilden visar de föreslagna husen längs Hagsätravägen. Bild: Nyréns
De nya husen får entréer och förgårdsmark ut mot gatan för att skapa mer liv och rörelse på Hagsätravägen. Bild: Nyréns
Projekt Planerat

103 nya hyresrätter vid Hagsätravägen

Rågsved

Stockholms stad planerar tillsammans med Stockholmshem 103 nya hyresrätter längs Hagsätravägen. Samrådet om detaljplanen för området avslutades i maj 2018.

Projektfakta

103 nya hyresrätter i Stockholmshus

Staden planerar tillsammans med byggaktören Stockholmshem 103 nya hyresrättslägenheter. Lägenheterna byggs i två lamellhus (långa, smala huslängor) på varsin sida om Hagsätravägen. Husen får bostadsgårdar på baksidorna som vetter ut mot naturmark. För att skapa en mer levande stadskänsla och ökad trygghet på Hagsätravägen placeras husens entréer ut mot gatan.

Husens placering anpassas till områdets topografi och terräng för att spara så mycket av naturen som möjligt. Ett annat sätt att spara grönska på är att vi inte planerar någon markparkering utan all parkering byggs i garage under ett av husen.

De nya bostäderna är en del av det så kallade Stockholmshus-projektet. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader.

Läs mer om Stockholmshusen

Tidplan

  • April 2017: Markanvisning till Stockholmshem
  • Juni 2017: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • 8-31 maj 2018: Samråd om detaljplanen
  • 16-30 oktober 2018: Granskning och antagande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden
  • 2019: Byggstart (preliminärt)

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden ca 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna kommer att användas även i planeringen av bostäderna vid Hagsätravägen.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad