dcsimg
Det nya huset sett från Vikstensvägen. Illustration: DinellJohansson
Det nya huset sett från Vikstensvägen. Illustration: DinellJohansson
Projekt Planerat

17 nya lägenheter på Vikstensvägen

Kärrtorp

Staden och Primula planerar att bygga ett punkthus i fem våningar med totalt 17 lägenheter i kvarteret Understen 1 på Vikstensvägen. Detaljplanen var på granskning sommaren 2017. Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden den 23 november 2017.

Projektfakta

Om projektet

Staden och Primula planerar att bygga ett punkthus i fem våningar med totalt 17 lägenheter. De flesta blir två- eller fyrarumslägenheter. Det nya huset ligger utmed Vikstensvägen och får sin entré ut mot gatan.

Grönskan på gården kommer att bevaras så långt det är möjligt. Några av tallarna bedöms så viktiga för gårdens karaktär att de kommer att skyddas i detaljplanen. I samband med att huset byggs blir det även en upprustning av gården.

Tidplan

Samråd om detaljplanen hölls under perioden 1 november – 13 december 2016. Samrådsmöte hölls den 24 november 2016. Den 27 juni - 8 september 2017 var det omarbetade förslaget på granskning. Den 23 november 2017 antogs planen i stadsbyggnadsnämnden. Sedan dess har planen överklagats. Hur lång tid överklagandeprocessen kommer att ta vet vi inte just nu.

Byggaktör

Detaljplanen tas fram av stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret. Byggaktör och tomträttshavare är Primula Byggnads AB.

Bildgalleri

Det nya huset sett från gården. Illustration: DinellJohansson
Det nya huset sett från gården. Illustration: DinellJohansson
Situationsplan över detaljplaneområdet. Illustration: DinellJohansson
Situationsplan över detaljplaneområdet. Illustration: DinellJohansson
Kvarteret Understen 1 och det nya huset sett söderifrån. Bild: DinellJohansson
Kvarteret Understen 1 och det nya huset sett söderifrån. Bild: DinellJohansson

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Hultgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad