dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

100 nya lägenheter planeras i Fagersjö

Fagersjö

Planförslaget, Mätpinnen 1-2, möjliggör nybyggnation av cirka 50-100 lägenheter.

Projektfakta

Vad?

Nybyggnation av cirka 50-100 lägenheter i flerbostadshus

När?

Samråd våren 2018
Granskning vinter 2018
Antagande våren 2019

Vem?

Familjebostäder AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Ibohm

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad