dcsimg
Planområdet är markerat med cerise.
Planområdet är markerat med cerise.
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Grönlandsgången

Kista

Möjligheten att bygga 80 bostadsrätter utreds inom fastigheten Hornafjord 3, som ligger vid Grönlandsgatan i Kista. I dag är ytan obebyggd och används som parkering.

Projektfakta

Cirka 80 nya lägenheter vid Grönlandsgången

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 80 nya bostadsrätter vid Grönlandsgången i Kista. Planområdet ligger cirka 500 meter från Kista tunnelbanestation.

En mer levande och attraktiv stadsmiljö

Bostäder är ett flera verktyg för att skapa en mer levande och attraktiv stadsmiljö med aktivitet under fler av dygnets timmar. Förutom att öka tryggheten skulle projektet också stärka Grönlandsgången som ett centralt parkstråk genom stadsdelen.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: april 2018
  • Samråd: första kvartalet 2019
  • Granskning: fjärde kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2020

Fastighetsägare 

Fastighetsägare är Stockholms stad och fastigheten Hornafjord 3 upplåts med tomträtt till Memory Hotel AB. 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad