dcsimg
Projekt Planerat

Sex nya punkthus nära Kvickentorpsskolan

Hökarängen

Hökarängen och Farsta byggs ihop genom att bygga ca 300 hyreslägenheter i sex punkthus. Bygget ingår i stadens projekt "Del av kvarter Samsö med mera vid Farstavägen".

Projektfakta

Vad?

Planområdet är beläget mellan Hökarängen och Farsta, nära Kvickentorpsskolan vid Lingvägens södra ände. Planarbetet kan bidra till att koppla samman stadsdelarna och förstärka Farsta som en regional tyngdpunkt, i enlighet med strategin i Stockholms översiktsplan, Promenadstaden.

Förslaget ska möjliggöra uppförandet av bostadsbebyggelse samt utbyggnaden av Kvickentorpsskolan. Upplåtelseformen för bostäderna ska vara både hyres- och bostadsrätter.

När?

  • Samråd Höst 2018
  • Utställning Sommar 2019
  • Antagande Vinter 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amr Balah

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad