dcsimg
Projekt Pågående

Nya träd och växtbäddar på Segelflygsgatan

Skarpnäck

Under våren 2018 börjar Stockholms stad arbetet med att byta ut träden och renoverar växtbäddarna på Segelflygsgatan i Skarpnäck.

Projektfakta

Nya träd och renoverade växtbäddar på Segelflygsgatan

Stockholms stad byter ut träden och renoverarväxtbäddarna på Segelflygsgatan under 2018. Anledningen till detta är att trädenpå Segelflygsgatan saknar bra växtbäddar vilket gör att rotsystemen söker sigupp till ytan och förstör gångbanorna. Storleken på träden och den skugga somde genererar upplevs även som ett problem av många boende.

Nyaväxtbäddar minskar risken för översvämning

De nya växtbäddarna ger trädens rötter mer utrymmeoch möjlighet att växa samtidigt som de ger möjlighet att fördröja dagvattenoch därigenom avlasta dagvattenledningssystemet.

Biokoloch stenkross ger positiva effekter för klimatet

Trädensom planteras längs Sockenvägen står i växtbäddar bestående av biokol ochstenkross. Växtbäddar med biokol och stenkross ökar förmågan att fördröjadagvatten och minskar på så sätt belastningen på stadens ledningsnät samtbidrar till att minska koldioxiden i luften.

Vill du veta mer?

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för stadens träd och har under flera år med stor framgång byggt växtbäddar för både nya och gamla träd. Läs mer här:

www.stockholm.se/trad

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad