dcsimg
Visionsbild över Nytorps Gärde, mot väster. Illustration Tovatt Architects And Planners.
Projekt Planerat

Nytorps gärde utvecklas

Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp

Nytorps gärde ligger mellan Björkhagen, Hammarbyhöjden och Kärrtorp, i en dalgång som förbinder Enskede med Nackareservatet. Gärdet föreslås att utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, bostäder, förskolor, idrottshall, verksamheter och handel.

Projektfakta

Nytorps gärdes funktion som stadsdelspark kommer att bli än viktigare i det framtida Stockholm med en större befolkning. Därför är det viktigt att parkens funktion som plats för rekreation och socialt liv förstärks. Genom att bebygga den västra delen av gärdet kan även parkrummet få en tystare och lugnare karaktär.

Nytorps gärde föreslås utvecklas med ca 700 bostäder, tre förskolor, en idrottshall, lokaler för mindre verksamheter och en livsmedelsbutik. Stadsdelsparken utvecklas så att fler aktiviteter inryms och utformas så att alla ska kunna ta del av parkens utbud, oavsett ålder och kön. Målet med parken är att skapa en trygg och levande park och stärka den sociala och ekologiska hållbarheten i området.

Detaljplanen kommer att utgå från den dialog med kringboende, förskolor och ungdomar som Nytorps gärde som genomfördes 2014 och det parkprogram som tagits fram.

Preliminär tidplan

  • 22 mars 2018, beslut om start-PM i stadsbyggnadsnämnden för att påbörja planarbetet
  • Samråd andra kvartalet 2019
  • Granskning planeras andra kvartalet 2020
  • Antagande av detaljplanen tredje kvartalet år 2020
  • Byggstart kan ske tidigast år 2022
  • Första inflyttningar tidigast år 2024

Bakgrund

Projektet ingår i programmet för området Hammarbyhöjden-Björkhagen där målet är att koppla ihop området med omkringliggande stadsdelar och förbättra förutsättningarna för lokal handel, service och rekreation. Programmet godkändes i stadsbyggnadsnämnden i juni 2016. Nytorps gärde utgör en av tre stora utbyggnadsetapper tillsammans med Hammarbyskogen och Sjöstadshöjden. Totalt planeras ca 8000 bostäder i Skarpnäcks stadsdelsområde.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Flygbild Nytorps gärde
Flygbild som orienteringsbild över Nytorps gärde.
Planområdet Nytorps gärde markerat med röd streckad linje.
Strukturplan för Nytorps gärde
Strukturplan för Nytorps gärde

Nyheter

Frågor och svar

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Pär Ridderstolpe

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad