dcsimg
Visionsbild över Nytorps Gärde, mot väster. Illustration Tovatt Architects And Planners.
Projekt Planerat

Nytorps gärde utvecklas

Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp

Nytorps gärde ligger mellan Björkhagen, Hammarbyhöjden och Kärrtorp, i en dalgång som förbinder Enskede med Nackareservatet. Gärdet föreslås att utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, bostäder, förskolor, idrottshall, verksamheter och handel.

Projektfakta

Nytorps gärde föreslås utvecklas med ca 600 bostäder, tre förskolor, en idrottshall, lokaler för mindre verksamheter och en livsmedelsbutik. Merparten av den nya bebyggelsen placeras i gärdets västra del för att bevara de öppna ytorna och långa siktlinjerna på gärdets södra sida. Genom att bebygga den västra delen av gärdet kan även parkrummet få en tystare och lugnare karaktär. 

I ett växande Stockholm kommer gärdes funktion som stadsdelspark bli allt viktigare. Därför är det viktigt att parkens funktion som plats för rekreation och socialt liv förstärks. Stadsdelsparken utvecklas så att fler aktiviteter inryms och utformas så att alla ska kunna ta del av parkens utbud, oavsett ålder och kön. Målet är att skapa en trygg och levande park och stärka den sociala och ekologiska hållbarheten i området.

Staden har tagit tillvara de boendes synpunkter genom tidig dialog. Detaljplanen utformas med stöd av den dialog med kringboende, förskolor och ungdomar som genomfördes 2014 och det parkprogram som tagits fram.

Preliminär tidplan

  • 22 mars 2018, beslut om start-PM i stadsbyggnadsnämnden för att påbörja planarbetet.
  • Samråd planeras andra kvartalet 2020.
  • Granskning planeras andra kvartalet 2021.
  • Antagande av detaljplanen planeras fjärde kvartalet 2021.
  • Byggstart kan ske tidigast år 2022.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Bildgalleri

Flygbild Nytorps gärde
Flygbild som orienteringsbild över Nytorps gärde.
Planområdet Nytorps gärde markerat med röd streckad linje.
Strukturplan för Nytorps gärde
Strukturplan för Nytorps gärde

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Pär Ridderstolpe

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad